Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

Назва:
Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,00 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Міністерство охорони здоров’я України
Тернопільська державна медична академія
ім. І.Я.Горбачевського
Сабадош Ростислав Васильович
УДК: 616-089 + 617.586 + 616.379-008.64 + 616-005.1-08 + 615.355
Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові
14.01.03- хірургія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Тернопіль – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Івано-Франківській державній медичній академії Міністерства охорони здо-ров’я України.
Науковий керівник Заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук,
професор Геник Степан Миколайович,
Івано-Франківська державна медична
академія, завідуючий кафедрою
загальної хірургії.
Офіційні опоненти:
Доктор медичних наук, професор Венгер Ігор Касьянович, Тернопільська дер--жавна ме-дич-на академія ім. І.Я.Горбачевського, професор кафедри шпи-таль-ної хірургії.
Доктор медичних наук, доцент Кобза Ігор Іванович, Львівський державний ме-дич-ний університет ім. Данила Галицького, завідуючий кафедрою шпитальної хі-рур-гії.
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, ка-федра гос-пі-таль-ної хірургії № 2 з курсом грудної і судинної хірургії, м. Київ.
Захист відбудеться 25 квітня 2002р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вче-ної ради К .601.01 у Тернопільській державній медичній ака-демії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тернопіль, майдан Во-лі, 1).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської дер-жав-ної медичної ака-де-мії ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (46001, м. Тер-но-піль, вул. Руська, 12).
Автореферат розісланий 22 березня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор медичних наук, професор Боднар Я.Я.
Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми. Цукровий діабет (ЦД) поряд з онкологічними і серцево-судинними захворюваннями входить до тріади найчастіших причин інвалідності та смертності (Павловський М.П. і співавт., 2001). ВООЗ констатує, що він веде до зростання смертності в 2 - 3 рази і скорочує тривалість життя на 10-30 % (Ефимов А.С., 1996).
Особливо небезпечним для хворих з ЦД є розвиток у них синдрому діабетичної стопи (СДС), що зустрічається у 30-80 % таких пацієнтів (Ляпіс М.О. і співавт., 2001) і зумовлює біля 50 % ліжко-днів, пов’язаних з діабетом (Галстян Г., 1997). СДС приводить до ампутації нижньої кінцівки у 30-70 % хворих і дає летальність 28-40 % (Овечкин А.М и соавт., 1999; Л.Я.Ковальчук, І.К.Венгер і співавт., 2001). Середня тривалість ЦД у таких пацієнтів до ампутації - 6 років (Morris A.D. et al., 1998), а протягом наступних 5 років 2-а ампутація проводиться у 51 % осіб (Mancini L. et al., 1997) і виживають лише 25-40 % хворих (Земляной А.Б. и соавт., 1999).
Все вищесказане дозволяє дослідникам зробити висновок про незадовільність на сьогоднішній день результатів лікування згаданих хворих (Василюк М.Д. і співавт., 2000), і серед причин цього називають недостатнє знання патогенетичних ланок СДС (Кучеровский О.Ю. и соавт., 1999).
Один з основних механізмів виникнення некротичних ускладнень при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок (а отже, і при СДС) - розвиток хронічного синдрому дисемінованого внутрішньосудинного зсідання (ДВЗ) крові (Бокарев И.Н. и соавт., 1993; Великов В.К. и соавт., 1985). Не дивлячись на це, закономірності його перебігу при СДС та особливості при різних формах останнього на сьогодні зовсім не вивчені. В жодному доступному нам літературному джерелі ми не знайшли також рекомендацій щодо лікування ДВЗ крові у таких хворих, не говорячи вже про диференційований підхід до пацієнтів з різними його стадіями та формами. Всі ці невирішені проблеми визначили мету і завдання цієї роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Івано-Франківської державної медичної академії, затвердженому МОЗ України, і є фрагментом планової наукової роботи кафедри загальної хірургії на тему: “Розробка лікувальної концепції при оклюзійних ураженнях судин кінцівок” (№ 01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ступні, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок