Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,03 KB
Завантажень:
369
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Системи інформаційного забезпечення, які застосовують на підприємс
твах потребують від економічної науки та практичної діяльності обґрун
тованої моделі вибору програмного забезпечення автоматизації інформа
ційних систем на основі сучасних операційних систе


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Жадько Костянтин Степанович
УДК 338.4:658.8:681.3
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Плаксієнко Валерій Якович,
Дніпропетровський аграрний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Галушко Ольга Сергіївна,
Національний гірничий університет, завідуюча кафедрою економічного аналізу і фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Вакульчик Олена Михайлівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідуюча кафедрою обліку і аналізу
Провідна установа: Сумський державний університет, кафедра маркетингу, Міністерство освіти і науки України, м. Суми
Захист відбудеться “07” квітня 2004 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08.084.04 в Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4.
Автореферат розісланий “05” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради _____________ Ігнашкіна Т.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Розвиток економіки вимагає від підприємств правильної організації системи управління. Для того щоб мати таку можливість, підприємство повинно правильно визначити структуру та вирішити проблеми застосування інформаційного забезпечення управління.
Актуальність теми. Ефективне функціонування підприємств України потребує впровадження нового інформаційного забезпечення. Зараз інформаційний ресурс стає найбільш важливим фактором підвищення конкуренто-спроможності підприємств у ринковому середовищі.
Особливо це стосується сільськогосподарських підприємств, де виробництво характеризується суттєвим рівнем невизначеності, ризику, розгалуженості технологічних операцій у просторі і часі тощо. Це дає підстави до висновку, що саме облікова функція управління підприємством формує його інформаційне забезпечення.
Розглядом даних питань в різний час займалися вітчизняні та зарубіжні вчені: Тесленко Г.С., Кропивко М.Ф., Білуха М.Т., Скирта Б.К., ЗавгороднійаВ.П., Мішенін О.І., Ковальчук К.Ф., Плаксієнко В.Я., ЗавадськийвЙ.С., Галушко О.С., Вакульчик О.М., Довбня С.Б., ГордієнковІ.В., Нідлз Б., Перрі.У. та інші.
Однак інформаційні системи управління (ІСУ) постійно розвивалися, дослідження, які проводилися вітчизняними та зарубіжними вченими, не тор-калися детального аналізу структури ІСУ та виявлення місця в ній інформаційної системи обліку і аудиту (ІСОА) з урахуванням масштабів підприєм-ства. Об’єктивна необхідність впровадження інновацій, комплексне розв’язання питань інформаційного забезпечення управління на підприємствах зумовила актуальність та вибір теми даної дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота підготовлена у відповідності з програмою науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту економічного факультету Дніпропетровського державного аграрного університету (ДДАУ) з наукового напряму “Проблеми організації та обліку використання виробничих ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України” (номер держреєстрації 0102U005720) та скоординована із тематикою робіт Інституту аграрної економіки УААН “Наукові основи аграрної політики трансформування економічних відносин агропромислового виробництва в ринкових умовах” (номер держреєстрації 0196U0163.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок