Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Назва:
ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,99 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ІНСТИТУТ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
КУШНІР ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Індекс УДК 633:631.582
ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ
Спеціальність: 06.01.09 - рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ - 1998


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Подільській державній аграрно-технічній академії на протязі 1994-1997 років.
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор
СЛОБОДЯН Степан Миколайович,
Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, завідувач кафедри загального землеробства
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
ЕРМАНТРАУТ Едуард Рудольфович,
Інститут цукрових буряків УААН, завідувач лабораторії математичних методів досліджень.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
АЛІМОВ Дмитро Миколайович,
Національний аграрний університет, завідувач кафедри рослинництва.
Провідна установа: Харківський державний аграрний університет Міністерства агропромислового комплексу України, кафедра рослинництва, м. Харків.
Захист відбудеться "24" грудня 1998 р. о 12 -й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.360.01 при Інституті цукрових буряків УААН за адресою: 252650, ГСП, м. Київ, вул. Клінічна, 25.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту цукрових буряків УААН (другий корпус).
Автореферат розісланий "22" листопада 1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Коломієць О.П.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають в кожній грунтово-кліматичній зоні внесення добрив на запланований врожай. Визначаються вони на основі даних польових дослідів або шляхом розрахунків за балансовим, комплексно-нормативним чи економіко-математичним методами з урахуванням місця культури в сівозміні. Якщо визначені норми оптимально - йде накопичення у грунті елементів мінерального живлення, а якщо незбалансовані - забруднення середовища та продукції рослинництва ксенобіотиками.
Найбільш поширеним методом розрахунку норм добрив є балансовий, який враховує наявність рухомих елементів живлення в грунті, ступінь засвоєння елементів живлення рослинами з грунту і добрив та винос їх запланованим урожаєм.
Ця методика більш доцільна для грунтів з низьким вмістом елементів живлення, що відповідають 3–4 агрохімічним групам. На грунтах, що відносяться до 5–6 агрохімічних груп потрібно застосовувати менші норми добрив, які підтримують їх родючість і забезпечують заплановану врожайність культур відповідної якості. Для таких грунтів кращим є метод розрахунку норм добрив на основі балансових коефіцієнтів, який розроблено на кафедрі агрохімії, грунтознавства і меліорації Подільської державної аграрно-технічної академії (С.М.Слободян, 1992).
Розраховані за цим методом норми добрив на запланований урожай сприяють істотній економії добрив.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Методика та основні результати досліджень є складовою частиною держбюджетної теми: "Розробити і запровадити у виробництво методику визначення екологічно безпечних норм добрив під культури сівозміни на чорноземах в умовах південно-західної частини Лісостепу України". Державна реєстрація № 0193021745.
Мета і завдання досліджень. Вивчити як впливають розрахункові норми добрив та застосовані системи удобрення, що визначені на певні рівні урожайності культур сівозміни на ріст рослин, їх продуктивність та якість продукції, рівень родючості чорнозему типового середньосуглинкового південно-західної частини Лісостепу України.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувались такі завдання:
- у варіантах вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями із застосуванням розрахункових норм добрив для одержання різних рівнів урожайності встановити найбільш сприятливий для рослин фон живлення;
- вивчити залежність росту і розвитку рослин, урожайності культур сівозміни від застосування розрахункових норм добрив і систем удобрення;
- визначити хімічний склад рослин і якість продукції;
- встановити залежність насиченості сівозміни добривами на динаміку елементів живлення чорнозему типового;
- визначити ефективність норм добрив, що застосовуються в сівозміні для одержання різних рівнів врожайності сільськогосподарських культур.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ВПЛИВ МЕТОДІВ ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ КУЛЬТУР ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЇХ РІСТ, РОЗВИТОК ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок