Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму

Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму

Назва:
Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,85 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ
“КРИМСЬКИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Щигорцова Олена Леонiдiвна
УДК 635.65:631.165(477.75)
Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму
06.01.09 – рослинництво
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата сiльськогосподарських наук
Сiмферополь – 2006 р.
Дисертацiєю є рукопис
Робота виконана в Iнститутi ефiроолiйних i лiкарських рослин Української академiї аграрних наук та в Кримському iнститутi агропромислового виробництва Української академiї аграрних наук
Науковий керiвник – академiк УААН,
доктор сiльськогосподарських наук, професор
Адамень Федiр Федорович
радник дирекцiї Кримського iнституту
агропромислового виробництва УААН
Офiцiйнi опоненти: доктор сiльськогосподарських наук,
професор
Савчук Людмила Павлiвна
Пiвденний фiлiал “Кримський
агротехнологiчний унiверситет”
Нацiонального аграрного унiверситету України
кандидат сiльськогосподарських наук
старший науковий спiвробiтник
Мельничук Тетяна Миколаївна
завiдувач лабораторiєю бiологiчного
азоту i фосфору,
директор Пiвденного фiлiалу
Iнституту сiльськогосподарської
мiкробiологiї УААН
Провiдна установа – Херсонський державний аграрний унiверситет Мiнiстерства аграрної полiтики України, м. Херсон
Захист вiдбудеться “9” червня 2006 року о 10 00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 52.805.02 у Кримському державному агротехнологiчному унiверситетi за адресою: Україна, 95492, м. Сiмферополь, смт. Аграрне.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Пiвденного фiлiалу “Кримський агротехнологiчний унiверситет” Нацiонального аграрного унiверситету за адресою: Україна, 95492, м. Сiмферополь, смт. Аграрне.
Автореферат розiсланий “6” травня 2006 року
Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради,
к. с.-г. н., доцент Ю.М. Дементьєв
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Одним з основних факторiв, що стабiлiзують родючiсть ґрунту в сучасних системах землеробства в Українi , є бобовi рослини, якi в симбiозi з бульбочковими бактерiями здатнi в ґрунтово-клiматичних умовах України засвоїти з повiтря до 125-480 кг/га молекулярного азоту i сформувати високi врожаї дешевого високоякiсного рослинного бiлку (Адамень Ф.Ф., Мельничук Н.М., 2004). Зернобобові культури соя, нут, горох, чина i сочевиця є основою пiрамiди рослинного бiлку в Українi (Сiчкар В.I., 2000).
Актуальнiсть теми. Розробцi технологiй вирощування бобових культур за умов симбiозу з бульбочковими бактерiями, зокрема гороху, в нашiй країнi придiлена певна увага (Камiнський В.Ф., 2000, Клищенко С., 2004, Оверченко Б., 2003 та iн.). Однак цi дослiдження були проведенi в основному в умовах Лiсостепу України. Для Центрального степу Криму дослiджень з розробки елементiв технологiї вирощування гороху проведено дуже мало, а для нових сортiв вусатого типу вони повнiстю вiдсутнi, що стримує розробку i впровадження у виробництво ефективних технологiй для одержання високих урожаїв культури.
Вiдсутнi рекомендацiї щодо способiв посiву, норм висiву нуту, чини та сочевицi в умовах Криму i їх комплементарностi взаємодiї з рiзними штамами бульбочкових бактерiй.
Одним з основних резервiв пiдвищення симбiотичної азотфiксацiї на думку С.К. Самсонова (1990) та Ф.Ф. Адаменя (1999), є специфiчнiсть взаємодiї генотипiв макро- i мiкросимбiонтiв. Тiльки при вдалому пiдборi вiдповiдного сорту i штаму бульбочкових бактерiй можна досягти максимальної фiксацiї азоту i продуктивностi рослин. Однак, незважаючи на численнi данi свiтової лiтератури, в умовах Криму цi питання вивчено недостатньо, вiдомостi ж про ефективнiсть нiтрагiнiзацiї сучасних сортiв нуту, гороху, чини i сочевицi перспективними штамами бульбочкових бактерiй, зовсiм вiдсутнi.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження за темою дисертацiї є роздiлом науково-технiчної програми вiддiлу бiохiмiї Iнституту ефiроолiйних i лiкарських рослин УААН за перiод 2001-2005 рр. (державний реєстрацiйний номер 0198U003820), а також включенi в тематичний план наукових дослiджень Кримського iнституту агропромислового виробництва УААН по виконанню науково-технiчної програми “Зерновi та олiйнi культури”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Розробка елементiв технологiї вирощування нуту, гороху, чини i сочевицi в умовах зрошення в Центральному степу Криму

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок