Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики

механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики

Назва:
механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук україни
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
УДК 340.11:342.7
Волинка Катерина Григорівна
механізм забезпечення прав і свобод особи:
питання теорії і практики
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі політології і соціології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Науковий керівник: Офіційні опоненти: Провідна установа: доктор політичних наук, професор БАБКІНА Ольга Володимирівна, Міжрегіональна академія управління персоналом, директор Інституту права. доктор юридичних наук, професор КОПЄЙЧИКОВ Володимир Володимирович, Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії держави і права; кандидат юридичних наук, доцент ЛИСЕНКОВ Сергій Леонідович, Інститут по підвищенню кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Генеральної прокуратури України, проректор. Університет внутрішніх справ МВС України (м. Харків), кафедра теорії та історії держави і права.
Захист відбудеться 12 січня 2001 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України за адресою: 252001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці інституту.
Автореферат розісланий 11 грудня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Усенко І.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження та стан наукової розробки проблеми. В сучасному світі ступінь забезпеченості прав і свобод особи є важливим показником досягнутого суспільством і державою рівня цивілізованості. В Україні на тлі глибоких соціально-економічних, політичних, ідеологічних і культурних перетворень створення належних умов для реального здійснення кожним своїх суб'єктивних прав виступає актуальною теоретичною і практичною проблемою. Зрозуміло, що остання потребує відповідних науково-теоретичних досліджень, в центрі яких повинен бути комплекс взаємопов'язаних соціальних та юридичних чинників.
В роботі здійснено спробу комплексного загальнотеоретичного аналізу механізму забезпечення прав і свобод особи як складного, багатоаспектного і водночас цілісного явища правової дійсності, що має зміст, структуру, форму і власне місце в правовій системі. Всебічне вивчення цієї проблеми потребує значних зусиль не лише спеціалістів із загальної теорії держави і права, а й фахівців галузевих наук, тому дане дослідження не претендує на вичерпне висвітлення теми.
Охорона, захист, гарантування, дотримання і повага прав і свобод особи складають предмет великої кількості науково-теоретичних досліджень. Однак вважається за необхідне розглянути вищезазначені питання з принципово нової точки зору, а саме з точки зору функціонування єдиного і цілісного механізму забезпечення прав і свобод особи. Проблематика дисертаційного дослідження вимагала звернення до наукових праць з питань реалізації та захисту прав і свобод людини, системи їх гарантування, механізмів правового регулювання та правореалізації, які в цілому досить детально вивчені.
Окремим питанням забезпечення прав і свобод особи були присвячені розділи в дослідженнях про правове положення особи та систему гарантування прав і свобод, вони досліджувались в контексті інших проблем загальної теорії держави і права та галузевих наук. Ці питання розглядались, зокрема, у працях В.Д. Бабкіна, О.Г. Бережнова, М.В. Вітрука, Л.Д. Воєводіна, В.М. Горшенєва, В.Є. Гулієва, В.Н. Денисова, В.І. Євінтова, Л.Г. Заблоцької, М.І. Козюбри, В.М. Корельського, В.В. Копєйчикова, І.А. Ледях, С.Л. Лисенкова, О.А. Лукашової, О.В. Марцеляка, М.І. Матузова, О.М. Мироненка, В.С. Нерсесянца, М.П. Орзиха, В.А. Патюліна, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, І.В. Ростовщикова, Ф.М. Рудинського, В.Ф. Сіренка, О.Ф. Скакун, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок