Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,25 KB
Завантажень:
182
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський державний економічний університет
ВЕРЕЩАГіНА гАННА ВАЛЕНТИНіВНА
УДК 658.51 + 658.8
РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.02 — підприємництво, менеджмент
та маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2000
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
ТИМОНІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Харківський державний економічний
університет, професор кафедри менеджменту
 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
БАБИЧ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна, завідуючий
кафедрою економіки і менеджменту
кандидат економічних наук, доцент
МАМОНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
Українська академія державного управління
при Президентові України (Харківська філія),
завідуюча кафедрою регіонального управління
та місцевого самоврядування
Провідна установа – Київський державний торговельно-економіч-
ний університет, кафедра маркетингу,
Міністерство освіти і науки України, м. Київ
Захист відбудеться 03 липня 2000 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Хар-ків, пр. Леніна, 9-а.
Автореферат розісланий 02 червня 2000 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
В умовах ринкової економіки ефективна діяльність підприємств як у довгостроковому, так і в поточному періодах, темпи і напрямки їхнього розвитку залежать від правильного вибору виробничо-збутової стратегії, яка є початковою ланкою для планування роботи підприємства на всіх рівнях. При цьому необхідно, щоб прийняття рішень грунтувалось на достовірній інформації про зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі, враховувало велику кількість обмежень, зокрема місткість ринку або окремих його сегментів, ресурси підприємства та ін.; давало можливість виробити такий план дій, який дозволив би досягти визначеної підприємством мети, а також максимізації головного показника результатів роботи — прибутку.
Питання розробки збутової і виробничої політики досліджувались у роботах провідних вчених-економістів України та зарубіжних країн: В. П. Бабича, А.М. Золотарьова, О. М. Тимоніна, О. В. Ареф’євої, В. П. Хайкіна, Ф. Котлера, Д. Мерсера, Р. Акоффа, І. Ансоффа, Б. Карлофа, Р. Нішлага, В. С. Найдьонова, В. Леонтьєва, В. С. Пономаренка, Л. О. Української, О. І. Пушкаря, А. І. Яковлєва, В. М. Гриньової.
Актуальність теми. Зміна економічної формації привела до необхідності перегляду багатьох аспектів управління процесами виробництва і збуту. Практика використання різноманітних засобів, що успішно застосовувались раніше у вітчизняній практиці та в плануванні промислово розвинених країн, вимагає деякого коригування з урахуванням постійного розвитку економічних відносин, а також з урахуванням особливостей економіки і ринкової інфраструктури, що склалися в умовах перехідного періоду. Разом з тим питання розробки стратегій та питання виробництва і збуту розглядаються в літературі здебільшого відокремлено одне від одного, а у взаємозв'язку не були предметом наукового дослідження.
Актуальність підвищення якості прийняття управлінських рішень при розробці виробничо-збутової стратегії окремих підприємств у ринкових умовах і в перехідному періоді зумовила вибір теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи пов’язана з науковими дослідженнями Харківського державного економічного університету; окремі пропозиції та дисертаційні дослідження стали частиною роботи, яка була виконана у рамках госпдоговору №0197U014734 (строк дії 02.01.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЗРОБКА та ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ЗБУТОВої СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок