Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> На правах рукопису Павлунь Микола Миколайович Фiзико-хiмiчні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)

На правах рукопису Павлунь Микола Миколайович Фiзико-хiмiчні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)

Назва:
На правах рукопису Павлунь Микола Миколайович Фiзико-хiмiчні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
51,44 KB
Завантажень:
71
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Міністерство освіти i науки України
Львівський нацiональний університет
імені Iвана Франка
УДК 553.21/.24
На правах рукопису
Павлунь Микола Миколайович
Фiзико-хiмiчні умови і зональність
розвитку молібден-вольфрамових та
золоторудних формацій
(за результатами термобарогеохімічних
досліджень)
Спеціальність 04.00.11 геологiя
металевих i неметалевих корисних копалин
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора геологічних наук
Львів-2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському нацiональному університеті імені Iвана Франка на кафедрі корисних копалин.
Офiцiйнi опоненти:
-
Галецький Леонід Станіславович, доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України (м.Київ);
-
Коваль Вадим Борисович, доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу Інституту геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України (м.Київ);
-
Петриченко Олег Йосипович, доктор геол.-мін. наук, професор, завідувач відділу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України (м.Львів)
Провідна установа – Український державний геологорозвідувальний інститут Міністерства екології та природних ресурсів України (м.Київ)
Захист відбудеться 26 червня 2003 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  .051.04 у Львівському нацiональному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Грушевського, 4, ауд. 219.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського нацiонального університету іменi Iвана Франка за адресою: 79005 м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 21 травня 2003 р.
Учений секретар
cпеціалізованої вченої ради,
кандидат геол.-мін. наук Є.М. Сливко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи полягає у необхідності створення на власній мінерально-сировинній базі золотодобувної та рідкіснометалевої галузей промисловості України, що спонукає до оперативної розробки системи науково обґрунтованих та ефективних методів великомас-штабного прогно-зування зруденіння, розшуків перспективних площ та оцінки наявних родовищ на основі рудноформаційного аналізу з урахуванням сучасних даних про фізико-хімічний режим ендогенного рудоутворення. Особливо плідним напрямом такого комплексного під-ходу до вирішення проблеми є критичне узагальнення сучасної термо-барогеохімічної (ТБГХ) інформації про закономірності зонального роз-витку відповідних груп рудних формацій у вигляді їхніх кількісно-метрич-них просторово-часових геолого-генетичних моделей [12] – на рівні окремих рудних тіл, родовищ, полів та металоге-нічних провінцій. Лише за такої умови – “з мірою та вагою” – виявляються головні риси та чинники ТБГХ-зональ-ності рудних по-лів, особливості флю-їдного режиму процесів рудоутворення та концен-трації корисних компо-нентів у різноглибинних геолого-структурних і фізико-хімічних зонах. З’яв-ляється реальна можливість впевнено діагнос-тувати ТБГХ-ознаки рудних формацій при їх конвергенції, рудному гібри-дизмі чи наявності перехідних типів родовищ, що складають споріднені рудноформаційні групи та ряди (Рундквист, 1979).
Розкриття генетичної сутності рудної формації разом з обґрунтуванням закономірностей поширення родовищ, їхньої поперед-ньої оцінки і здійснення великомасштабного прогнозування зруденіння на різних етапах їхнього вивчення та освоєння є одним із найголовніших завдань сучасного наукового аналізу рудоносних територій. Фактично йдеться про формування та розвиток принципово нової області метало-генічного аналізу – ТБГХ-моде-лювання, діагностику та прогнозування рудних формацій.
Представлена робота присвячена проблемі теоретичного обґрунту-вання та системної реалізації названих вище підходів до розв’язання пошуково-оцінювальних та розвідувально-експлуатаційних проблем молібден-вольф-рамового (Мо-W) зруденіння грейзенової формації Цен-трального Казахстану, золоторудних (Au) формацій Східного Узбе-кистану та багато в чому унікальних геолого-генетичних і формаційних типів Au-родовищ України, що поширені в різних структурно-формаційних комплексах (СФК) Укра-їнського щита (УЩ) і, частково, у фанерозойських структурах Карпат, Закарпаття й Донбасу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: На правах рукопису Павлунь Микола Миколайович Фiзико-хiмiчні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок