Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3

СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3

Назва:
СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,50 KB
Завантажень:
68
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЧАСОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
УДК 539.234:546.87
СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3
01.04.07 – фізика твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Дніпропетровськ – 2005
Дисертацією є рукопис
Дисертація виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор фізико-математичних наук, професор
Черненко Іван Михайлович,
професор кафедри радіоелектроніки,
Дніпропетровський національний університет,
м. Дніпропетровськ
Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук, професор
Поплавко Юрій Михайлович,
професор кафедри мікроелектроніки,
Національний технічний університет України,
м. Київ
доктор фізико-математичних наук, професор
Кудзін Аркадій Юрійович,
професор кафедри фізики твердого тіла,
Дніпропетровський національний університет,
м. Дніпропетровськ
Провідна установа: | Донецький національний університет, кафедра фізики твердого тіла та фізичного матеріалознавства,
м. Донецьк.
Захист дисертації відбудеться “ 09 ” грудня 2005 р. о 14 год. 00 хв. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 в Дніпропетровському національному університеті (49050 м. Дніпропетровськ, вул. Наукова 10, корп. 11, ауд. 301)
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету.
Автореферат розісланий “ 08 ” листопада 2005 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02,
Професор Спиридонова І.М.


ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Матеріали на основі оксиду вісмуту (III) знаходять широке застосування при створенні надпровідників, елементів з нелінійною вольт-амперною характеристикою, каталізаторів та іншого.
Особливістю триоксиду вісмуту (ІІІ) є те, що при високих температурах після перетворення в _фазу зі структурою типу флюориту він має найбільшу іонну провідність серед відомих твердотільних іонних провідників. Використання матеріалів з такою структурою в електрохімічних перетворювачах, надчуттєвих датчиках, конденсаторах найбільш ефективно у вигляді плівок. Однак висока температура існування флюоритної _фази обмежує застосування Bi2O3 і створює додаткові незручності, пов'язані з попереднім нагріванням.
Одержання плівок на основі Bi2O3, що володіють іонною провідністю, пов’язане із труднощами створення при кімнатній температурі метастабільних модифіка-цій2O3.
Рішення задачі синтезу плівок стабілізованої при кімнатній температурі флюоритної _фази2O3 має важливе значення не тільки в науково-дослідному плані, але й для практичного використання – створення електролітичних конденсаторів, а також елементів, що працюють на основі ефекту електрохімічного перетворення із ККД близьким до 100%.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами й темами. Дисертаційна робота пов'язана із планом науково-дослідної роботи кафедри радіоелектроніки ДНУ й держбюджетною темою № 06-83-98 “Дослідження впливу деградаційних факторів на електронні явища в неоднорідних оксидних системах” (Науково-технічний план Міністерства освіти України, наказ №37 від 13.02.97 р., № реєстрації 0198U003735)
Мета й завдання досліджень. Метою роботи є дослідження будови, температурної стабільності, мікроструктурних та електрофізичних властивостей плівок оксиду вісмуту (ІІІ) для розробки технології отримання плівок оксиду вісмуту Bi2O3.
Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні задачі:
-
одержання методом реактивного магнетронного розпилення плівок різних фаз оксиду вісмуту Bi2O3;
-
дослідження будови та мікроструктури плівок Bi2O3 за допомогою рентгенофазового аналізу, оптичної та електроннооптичної мікроскопії, визначення розміру блоків і зерен, що створюють отримані плівки, визначення постійної елементарної кристалічної ґратки для плівок 2O3
-
дослідження температурної стабільності плівок різних фазових станів;
-
дослідження діелектричних спектрів у широких температурному інтервалі й частотному діапазоні плівок _фази Bi2O3, а також, утворених в результаті розпаду її структури - і _фаз Bi2O3;
-
проведення математичного аналізу та вибір математичної моделі, що має фізичне обґрунтування й задовільно описує експериментальні дані; проведення апроксимації аналітичним виразом, що описує цю модель; визначення параметрів, що відповідають реальним фізичним величинам;
-
визначення механізмів поляризації й електропровідності в плівках _фази2O3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК СТАБІЛІЗОВАНОЇ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ –ФАЗИ Bi2O3

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок