Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Назва:
ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,82 KB
Завантажень:
298
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА
ПАЩЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 624.014.2:046.5
ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Полтава – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Полтавському національному технічному університеті
імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор
Пічугін Сергій Федорович,
Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка, завідувач кафедри конструкцій із
металу, дерева і пластмас (м. Полтава). |
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
Мущанов Володимир Пилипович
Донбаська державна академія будівництва і архітектури,
проректор з наукової роботи, завідувач кафедри теоретичної і прикладної механіки (м. Макіївка);
кандидат технічних наук, доцент
Губій Микола Миколайович
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій (м. Полтава). |
Провідна установа: |
Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України (кафедра будівельних конструкцій) (м. Харків). |
Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2004 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.44.052.02 при Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 218.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Полтавського національного технічного університета імені Юрія Кондратюка за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.
Автореферат розісланий “26” березня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
Чернявський В.В. |
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стиснуті елементи є одними з найбільш розповсюджених елементів будівельних конструкцій, до яких, зокрема, відносять і сталеві колони. Для сталевих колон, розрахункові схеми яких представлені як стиснуто-зігнуті стержні, характерними є складні нелінійні залежності для опису напружено-деформованого стану, що, в свою чергу, значно ускладнює оцінку параметрів надійності цих конструкцій. Підходи, які реалізують нині діючі нормативні документи для проектування сталевих колон, базуються на ряді спрощень, які загрублюють описання дійсної роботи таких конструкцій. Зокрема, при статичних розрахунках сталевих колон передбачається, що деформована вісь стиснуто-зігнутого стержня описується за півхвилею сінусоїди. При цьому, додатковий резерв несучої здатності йде в запас, який інколи є досить значним. Оцінка надійності елементів будівельних конструкцій за діючими нормативними документами взагалі не проводиться.
З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що розвиток імовірнісного розрахунку сталевих конструкцій, зокрема, сталевих колон промислових будинків та споруд у поєднанні з обґрунтованою оцінкою параметрів надійності цих конструкцій є актуальною науковою проблемою, яка має велике теоретичне та практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є частиною загальної наукової програми досліджень “Надійність металевих конструкцій будівель і споруд” кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є подальший розвиток імовірнісного розрахунку сталевих колон, а також інших стиснуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням стохастичного впливу різних факторів на їх надійність шляхом використання моделі уточненого опису напружено-деформованого стану цих конструкцій та урахуванням характеру статистичних розподілів композиційних функцій надійності.
Задачі, що були поставлені, формулюються наступним чином:
·
розробити математичну модель опису напружено-деформованого стану сталевих колон, що враховує геометричну та фізичну нелінійності, які є характерними для таких конструкцій; реалізувати алгоритм цієї моделі у вигляді комп’ютерної програми з можливістю рішення різних задач визначення несучої здатності колон;
·
оцінити можливість застосування метода скінченних елементів (МСЕ) для рішення задач надійності сталевих стиснуто-зігнутих елементів шляхом врахування мінливості вихідних даних додатковими складовими матриці жорсткості та вектора вузлових навантажень;
·
створити алгоритм визначення несучої здатності сталевих колон для задач із безрозмірно представленими вихідними даними в межах підходу до розрахунків таких конструкцій у діючих нормативних документах;
·
оцінити можливість застосування апроксимуючих кривих Пірсона для апроксимації розподілу композиційної функції для рішення різних задач надійності сталевих колон;
·
оцінити статистичні характеристики розподілу несучої здатності сталевих стиснуто-зігнутих стержнів при врахуванні стохастичності вихідних факторів при різних співвідношеннях умовної гнучкості та приведеного відносного ексцентриситета;
·
виявити основні залежності параметрів надійності сталевих колон від значень мінливості різних вихідних даних, а також провести ранжування вихідних даних за ступенем їх впливу на надійність колон;
·
розробити інженерну методику оцінки параметрів надійності елементів сталевих конструкцій, яка давала б можливість оцінювати ймовірність безвідмовної роботи конструкцій без залучення спеціальних методів статистичного моделювання та без необхідності використання ПЕОМ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ІМОВІРНІСНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок