Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Назва:
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,17 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
ГАШЕНКО Ірина Олександрівна
УДК 372.859
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Запорізькому обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
ПАВЛЕНКО Анатолій Іванович,
Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти,
завідувач кафедри дидактики природничо-математичних
дисциплін
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,
Падалка Галина Микитівна
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова,
професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої
культури;
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник
трубачова світлана едуардІвна,
інститут педагогіки АПН України, завідувач лабораторії
дидактики
Провідна установа: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, кафедра загальної педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м. Полтава
Захист відбудеться “16” лютого 2006р. о 16.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 01601, м.Київ-30, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “12” січня 2006р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Г.Ярошенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Зміна парадигм суспільного розвитку, соціальних пріоритетів водночас із визнанням людини найвищою соціальною цінністю ставлять перед освітою України нові важливі завдання її реформування. Освіта визнається рушійною силою розвитку громадянського суспільства, найважливішим чинником гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості.
Підвищення наукового інтересу до гуманітаризації природничо-наукової освіти у школі зумовлюється цілою низкою об’єктивних причин. По-перше, серед основних принципів освіти України законом “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національною доктриною розвитку освіти, Державними стандартами базової і повної середньої освіти названі та дістали подальший розвиток і реалізацію принципи гуманізації і гуманітаризації освіти. По-друге, у суспільстві є визнання того факту, що природничо-наукова освіта старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах може бути повноцінною тільки за умов її широкої гуманізації та гуманітаризації. По-третє, сучасний етап реформування освіти в Україні характерний бажанням широкого кола науковців та практичних працівників проникнути до найглибших основ феномену гуманітаризації природничо-наукової освіти, розкрити і визначити можливості природничо-наукових дисциплін для гуманітаризації освіти та відповідні загальні педагогічні умови для реалізації визначених можливостей. По-четверте, у національній педагогіці накопичений знач-ний і досить різноманітний науковий і практичний досвід реалізації засад гума-ні-та-ри-зації природничо-наукової освіти в загальноосвітніх навчальних закладах, який створює пев-ні реальні можливості для дослідження педагогічних умов процесу гуманітаризації при-род-ничо-наукової освіти (ПНО) старшокласників.
Ідея гуманітаризації природничо-наукової освіти знайшла своє практичне втілення у нав-чаль-них планах 12-річної школи і навчальних програмах з природничо-наукових дис-циплін.
Загальнопедагогічні проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти розглядають Ш.О.Амонашвілі, В.П.Андрущенко, Г.О.Балл, Є.С.Барбіна, П.П.Бачинський, М.О.Бердяєв, М.М.Берулава, В.П. Бех, І.Д.Бех, В.І.Бондар, О.В.Бондаревська, М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок