Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (Порівняльний аналіз)

СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (Порівняльний аналіз)

Назва:
СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (Порівняльний аналіз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,37 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М. П. ДРАГОМАНОВА
ФУРТАК Богдана Любомирівна
УДК 371.671: 37.013.74: 371.13(436)
СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
(Порівняльний аналіз)
13.00.09 – теорія навчання
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, професор
КЛОС Євген Степанович
кандидат педагогічних наук, професор
ПАНЧЕНКО Григорій Денисович,
Національний педагогічний університет імені
М.П.Драгоманова, професор кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент,
Сусь Богдан Арсентійович,
Київський військовий інститут управління і зв’язку,
професор кафедри фізики;
кандидат педагогічних наук, доцент
Бондар Світлана Пилипівна,
Інститут педагогіки,
провідний науковий спеціаліст лабораторії дидактики
Провідна установа:Тернопільський державний педагогічний
університет ім. В. Гнатюка, кафедра педагогічної
майстерності та освітніх технологій,
Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль
Захист відбудеться 15 березня 2001 р. о 16.30 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розісланий “_24___”__січня___ 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л. В. Долинська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. 24 серпня 1991 року проголошенням Верховною Радою України Акту про незалежність була створена нова європейська держава - Україна. Одне з основних завдань, які постали перед новоствореною державою - вивести на європейський рівень середню загальну освіту в Україні, в тому числі і математичну. З цією метою відповідно до Закону України "Про освіту" і до Державної національної програми "Освіта" була розроблена Концепція шкільної математичної освіти.
Концепція розроблена на засадах національного відродження духовного життя українського народу, в тому числі й у галузі математичної підготовки і з ураху–ванням світових тенденцій розвитку освітніх систем. Умовами реалізації Концеп–ції, між іншими, є "підготувати нове покоління підручників для всіх освітніх рівнів і профілів", "забезпечити широку інтеграцію з освітою зарубіжних країн".
Це зумовлено тим, що вже майже тридцять рокiв у суспiльствi на рiзних рiвнях говориться про недосконалiсть шкiльної математичної ос-вiти i дiючих пiдручникiв з математики для середньої школи. Рiзнi автори, як вчителi-практики, так i методисти, науковцi в численних публiкацiях кри-тикують на-явнi пiдручники з ма-тематики i висловлюють побажання щодо створення нових та їх власне бачення. За останнi роки багато авторiв написали i створюють пробнi пiдручники. Але математична наука настiльки розгалужена i розмаїта, що написати досконалий пiдручник надзвичайно складно.
Тому ми вважаємо, що актуальним i доцiльним є звернутися до зарубiжного досвiду, зокрема до Австрiї. Там в 70-их роках рiшенням уряду була створена проектна група, за-вданням якої було втілити в австрійську середню освіту сучаснi методи мате-матики i методики викладання ма-тематики. До цiєї групи ввiйшли як викладачi ви-щих на-вчальних закладiв Австрiї, так i вчителi середнiх шкiл. Вони написали пiдручник, який виражає зростаюче значення математики для всiх сфер сучасного життя завдяки використанню математичних методiв i способiв мислен-ня також і в тих галузях, якi ранiше стояли осторонь математики.
Таким чином, представляється доцiльним проведення аналiзу змiсту, структури i ди-дактичних принципів побудови австрiйських пiдручникiв з фiзики i математики з метою виявлення необхідності використан-ня результатiв цього аналiзу при написаннi пiдручникiв з фiзики i математи-ки для середнiх шкiл України, якi б вiдповiдали сучасним вимогам.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ В СУЧАСНИХ АВСТРІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (Порівняльний аналіз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок