Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Назва:
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,51 KB
Завантажень:
475
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ШАЯН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
УДК:328.18.008.1
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У
ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
23.00.02 - політичні інститути та процеси
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ-2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
Науковий керівник доктор філософських наук, професор
Кирилюк Федір Михайлович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, завідувач
кафедри політології.
Офіційні опоненти: доктор політичних наук
Пахарєв Анатолій Дмитрович,
Інститут політичних та етнонаціональних
досліджень НАН України, відділ
теоретичних та прикладних проблем
політології, провідний науковий співробітник
кандидат політичних наук, доцент
Павленко Ростилав Миколайович,
завідуючий кафедрою політології
Національного університету
"Києво-Могилянська академія"
Провідна установа: Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН України,
відділ правових проблем політології
Захист відбудеться 22 червня 2005 року о 14 00 на засіданні
вченої ради Д.26.001.41 у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка за Адресою:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, к. 330.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці
імені М.О. Максимовича Київського національного університету
імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "19" травня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Постригань Г.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Резонансність знакових політичних подій, що відбувалися у нашій державі у процесі боротьби різних політичних сил за владу в Україні, загострила необхідність точного визначення змісту сучасних політичних відносин і політико-управлінської діяльності з огляду на необхідність подолання відцентрових суспільно-політичних тенденцій в умовах становлення інновативних елементів політичної системи України. Тому глибоке осмислення такої науково-практичної проблеми сучасного політичного управління, якою виступає розробка та впровадження політичного рішення у демократичних суспільствах з метою запозичення, адаптації та органічного інкорпорування даних теоретичних надбань у політичну практику України, є одним з найактуальніших завдань вітчизняних вчених і політиків.
Необхідно зауважити, що теорія прийняття рішень у західній політології на сьогодні є одним з провідних напрямків суспільного знання. Можна констатувати, що особливо продуктивно дану наукову проблему розробляли у рамках системної, функціональної та біхевіористичної методологій.
У вітчизняній політичній науці зазначене наукове питання лише починає входити у предметне поле теоретичних розвідок і тому аналізу піддаються лише окремі суб'єкти політики, окремі категорії політичної науки. Приділено значну увагу дослідженню трансформаційних процесів, ролі і місцю груп інтересів у процесі здійснення державної політики, розвитку багатопартійності, парламентаризму, громадянського суспільства тощо.
У той же час проблема системного бачення процесу розробки та впровадження політичних рішень у сучасній Україні, яка охоплює і багатоманітність суб'єктів політики, і їх взаємодію та взаємовплив на основі діючої правової бази в умовах становлення нових макро- та мікро інститутів , на нашу думку, потребує подальшої теоретичної розробки.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової програми Київського національного Університету імені Тараса Шевченка "Наукові проблеми державотворення України" та відповідної науково-дослідної теми філософського факультету 01БФ041-1. "Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть".
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття сутності політичного рішення та змісту етапів його розробки і впровадження у демократичному суспільстві.
Досягнення поставленої мети обумовило вирішення ряду взаємопов'язаних задач:
систематизувати наявні визначення політичного рішення,
виокремити предметне поле їх аналізу;
визначити змістовно-функціональні ознаки політичного рішення та з'ясувати основні класифікаційні схеми політичних рішень;
виділити базові етапи процесу розробки та впровадження політичних рішень;
проаналізувати особливості функціонування базових інститутів та процедур розробки та впровадження політичних рішень в Україні, їх взаємозв'язки та взаємодію, виявити систему суб'єктивних та об'єктивних факторів, що впливають на цей процес;
виявити та навести деякі причини неефективного функціонування інститутів та процедур розробки і впровадження політичних рішень в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок