Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю

І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю

Назва:
І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,01 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
Г Е Л І Х О Л Ь Г А О Л Е К С А Н Д Р І В Н А
УДК 66.021.3
І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В
М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х
З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю
Спеціальність 05.05.13 - машини та апарати хімічних виробництв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
С У М И-1 9 9 9
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі прикладної екології і безпеки життєді-
яльності (ПЕ і БЖД) Сумського державного університету Міністерства
освіти України
Науковий керівник -доктор технічних наук, професор
Пляцук Леонід Дмитрович
завідувач кафедри прикладної екології і безпеки
життєдіяльності СумДУ
Офіційні опоненти -доктор технічних наук
Мальований Мирослав Степанович
завідувач відділу промислової екології ВАТ
«ГІРХІМПРОМ» м. Львів
доктор технічних наук, професор
Філатов Лев Григорович
професор кафедри архітектурних інженерних
вишукувань Сумського аграрного університету
Провідна установа -Український державний університет харчових
технологій м.Київ
Захист відбудеться « 26 » лютого 1999 р. о 14-00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 у Сумському
державному університеті (244007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова,
2, корпус А, ауд. ЛА 205)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного
університету (244007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)
Автореферат розісланий 22 січня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради_______________В.Г.Неня
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
А к т у а л ь н і с т ь т е м и . Завдання екологічного захисту населення України невідривно пов’язане з удосконаленням існуючих промислових підприємств, створенням нових типів високоефек- тивного газоочисного обладнання на рівні світових зразків з значною одиничною потужністю, яке відрізняється високою надійністю у експлу- атації, мінімальними енергозатратами та низькою матеріалоємністю.
Аналіз різних напрямків інтенсифікації масообмінних процесів наводить на думку про проведення цих процесів у режимах розвиненої
турбулентності. Як показали наші дослідження, їх реалізація можлива
у апаратах із регулярною рухомою насадкою, які знайшли використання
у процесах газо-пилоочищення. Висока ефективність очищення газового потоку від шкідливих газових та пилових домішок, самоочищення елементів насадки, широкий діапазон робочих режимів дозволяють вважати ці апарати дуже перспективними.
Разом з тим слід відзначити, що апарати з регулярною рухомою
насадкою, які працюють у прямоточному режимі, ще недостатньо вивче-ні. Крім того, існуючі дослідження відносяться ,в основному, до кульових елементів насадки, дія ж пластинчатих перфорованих елементів насадки та вплив їх коливального руху на ефективність газо-пилоуловлювання залишаються нерозкритими.
Робота виконувалась у відповідності з координаційними планами АН СРСР з проблеми «Теоретичні основи хімічної технології» на 1986-1990 р.(завдання 2.27.26.17), а також у відповідності із планом науково-дослідних робіт договору з Міністерством промислової політики України за № 831/97 «Удосконалити існуючу схему очищення аспіраційних газів H2S на заводі ВАТ «ГIРХIМПРОМ» у м. Новий Роздол у цеху № 3.
М е т а і з а д а ч і д о с л і д ж е н н я. Метою дослідження є розробка високоефективного прямоточного газо-пилоочисного апарату з рухомою регулярною насадкою (ПАРРН) для очищення відходячих газів хімічних виробництв. Завданнями експериментально-теоретичного дослідження є вивчення впливу режимних та конструктивних параметрів апарату ПАРРН на гідравлічний опір, дослідження ефективності процесів масообміну, вплив коливального руху елементів насадки на ефективність взаємодії фаз, теоретичний
опис висхідного руху контактуючих фаз через шар регулярної рухомої насадки, розробка математичної моделі процесу масообміну та перевірка її адекватності.
Н а у к о в а н о в и з н а о д е р ж а н и х р е з у-
л ь т а т і в. На основі проведених досліджень гідродинамічних закономірностей роботи прямоточного апарату з РРН визначені гідродинамічні режими роботи, встановлена залежність частоти і амплітуди коливань пластинчатої насадки від режимних параметрів і геометрії елементів насадки та їх розташування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: І Н Т Е Н С И Ф І К А Ц І Я П Р О Ц Е С І В М А С О О Б М І Н У В А Б С О Р Б Е Р А Х З П У Л Ь С А Ц І Й Н О Ю Н А С А Д К О Ю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок