Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

Назва:
НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,39 KB
Завантажень:
124
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ГУЦАЛО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
УДК 94 + 39 (477) „19” (20-30)
НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР
(20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)
07.00.05 – етнологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2007Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Науковий кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
керівник: Калакура Олег Ярославович,
старший науковий співробітник відділу
національних меншин Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Офіційні доктор історичних наук, професор
опоненти: Рафальський Олег Олексійович,
заступник керівника Апарату Прем’єр-міністра України,
Кабінет Міністрів України
кандидат історичних наук, доцент
Горбань Тетяна Юріївна,
доцент кафедри української історії та етнополітики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
установа: етнології імені М. Т. Рильського НАН України
Захист відбудеться “14” травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “13” квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук Казакевич Г. М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (265 найменувань). Загальний обсяг дослідження – 227 сторінок, з них основного тексту 186 сторінок, список використаних джерел та літератури – 24 сторінки.
Актуальність теми дослідження. На нинішньому етапі розвитку гуманітарних наук помітно зростає роль етнології як наукової системи знань про генезис етносів, їх розселення, взаємовпливи, культуру, побут та традиції, особливості політичного, господарського і духовного життя. Процеси сучасного етнонаціонального розвитку України неможливі без урахування досвіду та уроків минулого. Україна як суверенна, правова і демократична держава може утвердитися на міжнародній арені лише за умов гармонізації та гуманізації міжнаціональних відносин, дедалі повнішого задоволення національно-культурних та інших потреб усіх етносів, які проживають на її території. Тому в сучасних умовах неабиякої актуальності набуває вивчення досвіду вирішення проблем національного розвитку етнічних груп України. Науково важливим і неоднозначним є період 20-30-х років ХХ століття, коли радянська влада по-новому намагалася розв’язати національне питання. Етнонаціональні процеси цього часу пов’язані з насадженням більшовицького тоталітарного режиму і специфікою його національної політики. Стрижнем владної політики щодо національних меншин стало національно-територіальне районування в УСРР. Дослідження зазначеного періоду важливе насамперед тому, що його наслідки дісталися в спадщину незалежній Україні.
На сьогодні в українській історіографії немає досить повного, цілісного й ґрунтовного висвітлення проблеми національно-територіального районування. Усе це актуалізує наше дослідження, спрямоване на всебічне й неупереджене вивчення цієї проблеми. Правдиві історико-етнологічні знання в кінцевому результаті дадуть можливість глибше зрозуміти тенденції сучасних національних процесів, що відбуваються в нашій державі, запобігти прорахункам на перспективу. Без винесення повчальних уроків з минулого неможливо конструктивно розв’язувати проблеми сьогодення, прогнозувати і моделювати їх розвиток у майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося як складова загальної наукової проблематики Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РАЙОНУВАННЯ В УCРР (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок