Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни

Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни

Назва:
Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,52 KB
Завантажень:
253
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОЛІФІР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 631.445.2:631.81:631.582
Вплив тривалого застосування добрив і вапна
на родючість ясно-сірого лісового ґрунту
та продуктивність культур сівозміни
06.01.04 – агрохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті землеробства і тваринництва західного регіону УААН
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
ДЗЮБАЙЛО Андрій Григорович,
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри екології
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
ДЕГОДЮК Едуард Григорович, ННЦ „Інститут
землеробства УААН”, головний науковий співробітник відділу агрохімії і фізіології рослин


кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ПАРХУЦЬ Ігор Миколайович, Львівський
державний аграрний університет, доцент кафедри
агрохімії і ґрунтознавства
Захист відбудеться “09” листопада 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.04 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, к. 28
Автореферат розісланий “06” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.В. Присташ


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Питання збереження та підвищення родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту західного Лісостепу нерозривно пов’язані з внесенням мінеральних, органічних добрив і вапна. Значний внесок у вирішення цих проблем зробили вчені: Г.О. Андрущенко, А.І. Гуменюк, Є.І. Козак, З.М. Томашівський, Б.Я. Швайківський, А.В. Погорецький, В.М. Петрунів. Проте вплив систематичного та тривалого (протягом 40 років) внесення різних доз і співвідношень мінеральних добрив, гною і вапна у сівозміні на інтенсивність агрохімічних трансформацій, спрямованість ґрунтових процесів і перетворень досліджено недостатньо. За таких умов особливо актуальним є вивчення закономірностей тривалого впливу різних систем удобрення і вапнування на формування поживного режиму та показники родючості ясно-сірого лісового ґрунту. Успішне вирішення цього завдання вимагає постійного одержання якісної інформації, що ґрунтується на глибоких наукових розробках, отриманих у базових тривалих дослідах.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведено відповідно до тематичного плану лабораторії землеробства та відтворення родючості ґрунтів Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН з виконання НТП „Родючість і охорона ґрунтів”, підпрограми „Розробити технології збереження і раціонального використання ґрунтів і ґрунтової родючості” на 2001 – 2005 рр. за завданням 01.02. „Розробити діагностику екологічної стійкості кислих ґрунтів, енергоощаджуючі технології їх меліорації та управління родючістю” (державний реєстраційний номер 0101U006035).
Мета і завдання досліджень. Мета науково-дослідної роботи полягала у визначенні шляхів збереження і підвищення родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту, встановленні загальних закономірностей та регіональних особливостей агрохімічних трансформацій, які відбуваються в ґрунті за умов тривалого і систематичного внесення гною, мінеральних добрив і вапна, та їхнього впливу на формування поживного режиму і продуктивність культур сівозміни.
Для досягнення поставленої мети було передбачено вирішити такі завдання:–
вивчити вплив тривалого застосування гною, мінеральних добрив і вапна на зміну кислотно-основних, агрохімічних властивостей та вмісту гумусу в ясно-сірому лісовому ґрунті;–
дослідити вплив тривалого внесення добрив за різних систем їх застосування та вапнування у сівозміні на характер поживного режиму ґрунту, динаміку різних форм азоту, фракційний склад фосфатів, груповий склад калію в орному (0 – 20 см) і підорному (20 – 35 см) шарах ясно-сірого лісового ґрунту;–
вивчити вплив тривалого застосування добрив і вапна на формування урожайності, показники якості культур та продуктивність сівозміни; –
провести економічну, енергетичну та агрохімічну оцінку застосування добрив і вапна за різної насиченості ними сівозміни.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового ґрунту та продуктивність культур сівозміни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок