Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ

БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ

Назва:
БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,81 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
СЛИВКА Олександр Георгійович
УДК 539.88:537.226+537.331.33
БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА
В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI
ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ
01.04.10. – фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Львів – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Ужгородському національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий доктор фізико-математичних наук, професор
консультант: ГЕРЗАНИЧ Омелян Іванович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри оптики.
Офіційні доктор фізико-математичних наук, професор, член.-кор.
опоненти: НАН України СТАСЮК Ігор Васильович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України (м.Львів), заступник директора з наукової роботи;
доктор фізико-математичних наук, професор
ГОЛОЛОБОВ Юрій Павлович, Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки України (м.Київ), завідувач кафедри фізики;
доктор фізико-математичних наук, професор
ПУГА Павло Павлович, Інститут електронної фізики НАН України (м.Ужгород), завідувач відділу оптичних матеріалів квантової електроніки.
Провідна установа: Інститут фізики напівпровідників НАН України, м.Київ.
Захист відбудеться “_4__”_червня 2003 р. о 15 год. 30 хв на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 50, ауд.№1.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м.Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “_25_”__квітня__ 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д .051.09
доктор фіз.мат. наук, професор Павлик Б.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для подальшого розвитку сучасної науки залиша-ються актуальними фундаментальні дослідження по створенню нових штучних матеріалів із наперед заданими параметрами та нових технологій обробки і цілеспрямованого впливу на властивості речовин. Потужним засобом у таких до-слідженнях виступає гідростатичний тиск як один із основних зовнішних чин-ників. Використання високих зовнішних тисків у експериментальних дослі-дженнях, по-перше, дозволяє одержати важливу додаткову інформацію про особливості фізичних процесів та явищ, які спостерігаються в речовинах при атмосферному тиску і, таким чином, більш глибоко проникнути в розуміння їх природи. По-друге, – проводити пошук нових полікритичних явищ, фізичних ефектів та структурних фаз речовин, які не спостерігаються при атмосферному тиску і виникнення яких зумовлене дією зовнішнього тиску. По-третє, – вияви-ти залишкові ефекти від дії тиску в матеріалах, що, в разі потреби, дозволить використовувати гідростатичний тиск як метод їх обробки для покращення фі-зико-технічних параметрів.
Ефекти впливу високого тиску на речовину, цілком зрозуміло, залежать як від величини та виду тиску, так і від властивостей самої речовини. Останнім часом під посиленою увагою дослідників перебувають кристали з неспівмірно-модульованими фазами. Неспівмірні (НС) структури у кристалах не можна описати в рамках існуючих просторових груп симетрії, тому їм відводиться проміжне місце між строго впорядкованими кристалічними та розупорядкова-ними аморфними системами. На сьогоднішній день НС фази відкриті в бага-тьох різних за хімічним складом кристалах, для більшості з яких на основі ком-плексних досліджень фізичних властивостей при атмосферному тиску одержа-но важливі експериментальні та теоретичні результати, що дозволило виявити ряд нових фізичних явищ та особливостей їх температурної поведінки в околі неспівмірних фазових переходів (ФП) і в температурній області існування НС фази. До них можна віднести аномальний діелектричний гістерезис, "дияволь-ські сходи", інварний ефект, пінінг-ефект, температурний діелектричний та термооптичний ефекти пам’яті, точку Ліфшица (ТЛ) на діаграмі стану, зворот-ний динамічний гістерезис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: БАРИЧНІ ЕФЕКТИ ТА ПОЛІКРИТИЧНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОАКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ ГРУПИ A2IVB2VC6VI ІЗ НЕСПІВМІРНИМИ ФАЗАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок