Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,88 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
УКООПСПІЛКА
ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ
Калайтан Тетяна Вікторівна
УДК 657.1: 640.4 + 658.511
ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Спеціальність 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Гринів Богдан Володимирович,
Львівська комерційна академія,
доцент кафедри аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Шкарабан Степан Іванович,
Тернопільська академія народного господарства,
завідувач кафедри економічного аналізу
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України, професор кафедри бухгалтерського
обліку та аудиту
Провідна установа: Київський національний торговельно-економічний
університет Міністерства освіти і науки України,
кафедра фінансового аналізу і контролю
Захист відбудеться 23.12. 2004р. о 13 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10, ауд.205.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10.
Автореферат розісланий 22.11.2004р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент В.І. Блонська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В умовах трансформації економіки України значно підвищуються вимоги до повноти і якості обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання. Облік і аналіз повинні забезпечувати прозорість у формуванні фінансових результатів діяльності підприємств та об’єктивну оцінку вкладів їх структурних підрозділів у загальний результат.
На сьогоднішній час відсутні наукові розробки та методичні рекомендації щодо організації внутрішньогосподарського обліку фінансових результатів в умовах запровадження у громадському харчуванні трансфертного ціноутворення, впровадження яких значно підсилює обліково-аналітичне супроводження процесу управління фінансовими результатами і сприяє його децентралізації. Потребують адаптації до специфіки галузі моделі маржинального аналізу та оцінки меж беззбитковості. Зазначене вище визначає актуальність та практичну значущість теми дисертаційної роботи.
Досліджуючи актуальні проблеми розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємств громадського харчування, автор опирався на авторитетну думку провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: М.Т.Білухи, І.О.Бланка, Ф.Ф.Бутинця, Б.І.Валуєва, Ю.А.Вериги, С.Ф.Голова, З.В.Гуцайлюка, В.П.Завгороднього, В.О.Ластовецького, О.І.Кочерги, Я.Д.Крупки, М.В.Кужельного, Є.В.Мниха, Л.В.Нападовської, М.С.Пушкаря, В.С.Рудницького, В.В.Сопка, Б.Ф.Усача, М.Г.Чумаченка, В.Г.Швеця, В.О.Шевчука, С.І.Шкарабана, К.Друрі, О.С.Стоянової, Дж.Фостера, Ч.Хорнгрена, А.Д.Шеремета та інших, які в своїх працях приділяли увагу дослідженню теоретичних і прикладних аспектів обліку та аналізу фінансових результатів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівської комерційної академії з теми “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310) та кафедральних тем “Шляхи розвитку аудиту в умовах формування ринкових структур” і “Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах споживчої кооперації”, затверджених вченою радою Львівської комерційної академії 24 січня 1997 р.; “Аналіз і аудит у системі господарсько-фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання”, затвердженою вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 р.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами і вироблення напрямів удосконалення обліку та аналізу фінансових результатів у громадському харчуванні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок