Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Назва:
ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,11 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
СЕНЬКІВ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ
УДК 811. 161.2’ 344.2’ 342. 4
ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Спеціальність: 10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
ЛЬВІВ – 2004
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі української мови Львівського національного університету імені ІванаФранка Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Терлак Зеновій Михайлович
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри української мови
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Поповський анатолій Михайлович,
Юридична академія МВС, м. Дніпропетровськ,
завідувач кафедри української мови
кандидат філологічних наук, доцент
Українець Людмила Федорівна,
Полтавський державний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка,
доцент кафедри української мови
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
кафедра сучасної української мови, Міністерство освіти і науки
України, м. Київ
Захист відбудеться 15 червня 20004 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.06 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79001 м. Львів вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул.. Драгоманова, 5 ).
Автореферат розісланий 11 квітня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук Будний В. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Сполучуваність як властивість мовних одиниць нижчого рівня поєднуватися між собою при утворенні одиниць вищого рівня становить одну з фундаментальних властивостей мовної системи. Дослідження сполучуваності як відображення синтагматичних відношень між мовними одиницями дозволяє ідентифікувати мовні елементи, визначити їх приналежність до певних таксономічних класів, виявити характерні для кожної мови закономірності їх поєднання. У характері сполучуваності мовних елементів, таким чином, вбачають важливу типологічну ознаку мови.
Розглядаючи сполучуваність як один із основних чинників структури мови, лінгвісти вивчають її прояви на всіх рівнях мовної системи. На особливу увагу заслуговує сполучуваність одиниць фонологічного рівня. Основи вивчення дистрибуції фонем закладені в працях М.С.Трубецького, який вважав, що „сполучуваність фонем підпорядковується в будь-якій мові своїм особливим законам або правилам, які мають значення тільки для цієї мови і які необхідно встановлювати для кожної мови окремо” Трубецкой Н. С. Основі фонологии. ? 2-е изд. ? М., 2000. ? С. 265., бо „правила сполучуваності накладають на кожну мову особливий відбиток” Там само. ? С. 270..
Останнім часом виокремився окремий напрямок у вивченні закономірностей поєднання фонем між собою ? синтагматична фонологія, завданням якої є дати вичерпний опис дистрибутивних структур голосних і приголосних фонем на матеріалі різних мов. Адже в характері сполучуваності фонем яскраво виявляється національна специфіка мови. Дистрибутивний аналіз фонологічної системи мови дає можливість зробити висновки про закономірності фонологічної структури слова і складу в конкретній мові, виявити і описати наявні в ній фонемосполуки, окреслити тенденції в розвитку сполучуваності фонем.
На матеріалі української мови сполучуваність фонем уже була об’єктом вивчення у працях В. Перебийніс, Н. Тоцької, М. Муравицької, Л. Гриднєвої, І. Савченко, Т. Старака, П. Вовк та ін., у яких проаналізовано окремі аспекти української фонемотактики на сучасному етапі розвитку української мови. Проте характер висновків, до яких приходять учені, залежить від багатьох умов – від фонологічної школи, до якої належить дослідник, від прийнятого ним розуміння системи фонем, від джерельної бази та відображених у ній правил орфографії тощо. Поза увагою дослідників залишилися питання історичного розвитку сполучуваності українських фонем, особливості функціонування фонемних структур у мовленні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДИСТРИБУЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок