Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ

НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
30,41 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ім. В.М. БАКУЛЯ
НАН УКРАЇНИ
ОБОРСЬКИЙ Геннадій Олександрович
УДК 621.908
НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ
НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ
Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі “Металорізальні верстати, метрологія та сертифіка-ція” Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і на-уки України.
Науковий консультант
Доктор технічних наук, професор
Усов Анатолій Васильович
Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри вищої математики
Офіційні опоненти:
Доктор технічних наук, професор
Мельничук Петро Петрович,
Житомирський державний технічний університет,
ректор
Доктор технічних наук, професор
Новосьолов Юрій Костянтинович,
Севастопольський національний технічний університет,
завідувач кафедри технології машинобудування.
Доктор технічних наук, професор
Клименко Сергій Анатолійович,
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України,
заступник директора з наукової роботи.
Провідна установа:
Національний технічний університет України “КПІ”, кафедра “Конструювання верстатів та машин”
Захист відбудеться “12” жовтня 2006 р. о 13:30 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.230.01 в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН Укра-їни за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України за адресою: 04074, м. Київ, вул. Автозаводська, 2.
Автореферат розісланий “11” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
д.т.н., с.н.с. Лавріненко В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проектування та виготовлення прецизійних і високопродук-тивних технологічних систем (ТС) завжди становило одну з найскладніших задач ма-шинобудування. Типовим прикладом таких систем являються прецизійні обробно-розточувальні (обточувальні) верстати (ОРВ), для яких доволі актуальною остається проблема прогнозування збереження точностних та експлуатаційних характеристик протягом усьго часу експлуатації, тобто забезпечення їх параметричної надійності, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність вітчизняного верстатобудування.
Практично у будь-якій ТС на задані рухи інструменту відносно оброблюваної дета-лі накладаються додаткові відносні періодичні та майже періодичні, а також випадкові пересування – виникають вібрації, які, зокрема, для ОРВ являються одним з основних факторів, що перешкоджають досягненню необхідних значень показників точності ле-зової обробки.
Подальший розвиток динаміки верстатів найтіснішим чином пов’язаний з впрова-дженням у практику розрахунків верстатів із застосуванням сучасної обчислювальної техніки. Проте, слід відмітити, що ефективне використання математичного моделю-вання потребує уточнення вихідних даних, прийнятих розрахункових коефіцієнтів і констант, що відбивають фізико-механічні взаємодії в зоні різання.
Принципово важливе і поняття динамічної якості верстату, показники якого да-ють кількісно порівняльні оцінки верстатів різних моделей та типів, дозволяючи про-гнозувати рівень коливань верстатів від довільних впливів.
Незважаючи на дуже великий обсяг виконаних досліджень, проблема боротьби з вібраціями, яка особливо актуальна для прецизійних верстатів, все ще остається не по-вністю вирішеною. Це пояснюється з одного боку різноманіттям та складністю ТС, а з другого боку, складністю явищ, що протікають у процесі різання при виникненні ві-брацій. У той же час, норми точності ОРВ накладають дуже жорсткі обмеження на рі-вень коливань при розточуванні.
Актуальним є також розвиток та впровадження в практику проектування і кон-струювання ТС розрахункових методів динаміки верстатів, які дозволяють поширити технологічні можливості верстатних систем.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ОБРОБКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок