Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,99 KB
Завантажень:
453
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
„ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
БРАЛАТАН Василь Петрович
УДК 338.439.5:332.145
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН
Лупенко Юрій Олексійович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
головний науковий співробітник
відділу підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
Власов Володимир Іванович,
Національний науковий центр
„Інститут аграрної економіки” УААН,
заступник завідувача відділу
зовнішньоекономічних зв’язків
кандидат економічних наук, доцент
Климюк Лариса Миколаївна,
ДВНЗ “Державний агроекологічний
університет” МАПУ (м. Житомир),
завідувач кафедри організації виробничих
та інформаційних систем.
Захист відбудеться „15” квітня 2008 р. о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 у Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал, кім. 317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх, кім. 212.
Автореферат розісланий „14” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук О.Г. Шпикуляк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Практика аграрних реформ в України довела необхідність докорінної перебудови всієї системи економічних відносин, яка охоплює одночасно виробництво, розподіл, обіг і споживання сільськогосподарської продукції. Ефективне використання приватної власності неможливе без формування дієвого аграрного ринку. Для цього необхідна розбудова системи ринкових інституцій, які б виконували адекватні функції на ринку, зокрема забезпечували відповідне його насичення, просування продукції, збалансування попиту та пропозиції, тощо.
Цим процесам на сьогодні бракує системності та послідовності. Це пов’язано зокрема, із відсутністю достатніх методологічних та організаційно-економічних засад формування інфраструктурних інституцій, розробка яких є нагальною потребою ринкової трансформації сільського господарства України.
Проблема формування і функціонування інфраструктури аграрного ринку відносно нова для української аграрної економіки. Значний внесок у її розв’язання зробили відомі вітчизняні дослідники П. Березівський, В. Бойко, П. Гайдуцький, В. Гончаренко, М. Дем'яненко, В. Зіновчук, В.Зимовець, Л. Климюк, Ю. Коваленко, М. Кропивко, О. Крисальний, М.Лобанов, І. Лукінов, М. Малік, О. Могильний, Л. Молдаван, П. Саблук, А.Стельмащук, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та інші.
Однак на сьогодні чимало аспектів проблеми становлення ринкової інфраструктури залишаються нерозв’язаними і потребують подальшого дослідження. По-перше, чітко не визначено склад інфраструктури, її функції та оптимальні параметри, по-друге, існуючі розробки недостатньо враховують особливості інфраструктури на регіональному рівні та методи повного забезпечення її ефективного функціонування на різних організаційних рівнях, по-третє, не визначеними залишаються способи досягнення системної роботи інституцій ринку агропромислової продукції та ін. Ці питання, як і деякі інші, потребують поглиблених наукових досліджень та наукового обґрунтування шляхів їх вирішення, що і обумовило актуальність обраної теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до напрямків науково-дослідних робіт відділу підприємництва Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук “Наукові основи аграрної політики трансформації економічних відносин агропромислового виробництва в ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0196U016303).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРАРНОГО РИНКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок