Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Назва:
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,66 KB
Завантажень:
260
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СПІЛЬНИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
УДК 141.7:337.2.02
СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор
Кривега Людмила Дмитрівна,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Таран Володимир Олександрович
Запорізький юридичний інститут
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України, начальник кафедри соціально-економічних дисциплін;
доктор філософських наук, професор
Цюрупа Михайло Володимирович,
Київський університет туризму,
економіки і права, професор кафедри
філософії та соціальних наук.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України
(м. Київ).
Захист відбудеться "26 червня" 2006 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.05 в Запорізькому національному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп.І, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запо-різького національного університету за адресою: 69063, м. Запо-ріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий “ 24 ” травня 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Александрова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена важливим значенням соціального контролю в функціонуванні та розвитку суспільства. Соціальний контроль є одним із головних чинників вирішення суспільних протиріч, оскільки має регламентувати і консолідувати діяльність усіх соціальних суб'єктів. Соціальна трансформація українського суспільства потребує вивчення сучасного стану суспільних відносин і вдосконалення існуючих організаційно-правових форм соціального контролю, методологічних принципів його функціонування. Соціальні перетворення, спричинені глобальними тенденціями світового розвитку та зміною підвалин суспільного устрою в Україні, вимагають розробки концептуальних засад нової парадигми соціального контролю.
Від розв'язання проблем соціального контролю залежить стійке, стабільне функціонування суспільства, темпи його подальшого соціально-економічного і духовного розвитку. Соціокультурне оновлення вітчизняного суспільства спрямоване на утвердження України в якості багатої і самостійної правової держави як органічного продукту розвинутого громадянського суспільства. Це потребує перегляду принципів, методів і пріоритетів соціального управління, обумовлює впровадження більш ефективних важелів регулювання розвитку суспільного виробництва.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також фактичною відсутністю нових комплексних розробок у цьому напрямку і практичною значимістю питань, необхідність вирішення яких потребує вдосконалення соціального контролю під кутом зору соціально-філософського, людиновимірчого бачення шляхів вдосконалення суспільних відносин, а не тільки вузько економічного чи правового підходу до цього феномена.
Недосконалість системи суспільного контролю в сучасній Україні, недостатня розробленість методологічних принципів його здійснення призводить до зростання тіньової соціальності і поширення процесів дезорганізації суспільства. Тому філософська рефлексія проблеми соціального контролю відкриває можливість на теоретичному і практичному рівнях створити підґрунтя для виявлення цінностей, що виступають орієнтирами контролюючої активності соціальних суб'єктів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до державної бюджетної теми кафедри філософії Запорізького національного університету “Вдосконалення змісту і методики викладання філософських дисциплін у вузі як фактор формування свідомості молодого спеціаліста незалежної України” (шифр держреєстрації № 0194У043134) та планів її науково-дослідної роботи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок