Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА

КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА

Назва:
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,27 KB
Завантажень:
174
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ОНИЩУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА
УДК 141. 3 (091) (4) С. К’ЄРКЕҐОР
КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА
Спеціальність 09.00.05. – історія філософії
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
ЛЬВІВ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України, на кафедрі історії філософії.
Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Дахній Андрій Йосипович,
доцент кафедри історії філософії
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор
Поліщук Ніна Павлівна,
провідний науковий співробітник відділу історії
філософії України Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України
кандидат філософських наук, доцент
Богачов Андрій Леонідович,
доцент кафедри філософії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 28 травня 2008 року о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд. 301.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 25 квітня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук , доцент О.Б. Сінкевич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження значною мірою зумовлена соціокультурним контекстом сучасності. З одного боку, йдеться про вплив тенденцій глобалізації на розмивання традиційних засад життя, з іншого – про зростання потреби в особистісному чиннику, виявленні його активного творчого, у тому числі соціального, потенціалу. В епоху втрати самоідентичності, невпевненості у майбутньому, людина перебуває у пошуку духовних засад, які б допомогли їй подолати відчуття перманентності кризового стану сучасного суспільства. З огляду на ці загальні соціокультурні процеси, які не оминули і український інтелектуальний простір, набуває особливої ваги історико-філософська тематика, пов’язана з осмисленням духовних орієнтирів у житті людини. З цієї позиції вельми актуальною бачиться концепція екзистенції людини данського мислителя Сьорена К’єркеґора.
Глибинні аспекти буття людини, питання її самоідентифікації та самоздійснення на основі духовного самовизначення належать до провідних у творчості К’єркеґора. Незаперечним є той факт, що дедалі активніше багатьма вченими відстоюється позиція нового світоглядного бачення цивілізаційно-культурного розвитку на фундаменті не тільки раціональних чинників, але й духовно-ірраціональних, які вважаються щораз перспективнішими. У контексті не тільки загальнокультурних процесів, але й безпосередніх життєвих проблем окремішнього індивіда, філософська концепція К’єркеґора постає як формотворча парадигма виходу людини до автентичних джерел своєї природи, до формуючих потенцій духовного світу у екзистенційному єднанні з Богом.
У даному дослідженні, спираючись насамперед на тексти оригінальних праць данського мислителя, а також на коментаторські праці вітчизняних та іноземних авторів, виокремлено й докладно проаналізовано як суттєві складові, так і цілісну концепцію екзистенції С. К’єркеґора. Автор дисертації, частково систематизувавши уже наявні напрацювання на теренах “К’єркеґоріани”, прагнув заповнити даним дослідженням таку проблемну лакуну, як зв'язок вчення С. К’єркеґора про людську екзистенцію із драматичними колізіями індивідуального людського існування за сучасних умов.
Зв’язок дисертації з науковими темами і програмами. Тема дисертаційного дослідження є складовою частиною наукової роботи кафедри історії філософії філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема, теоретичною розробкою до спецкурсу “Філософія Сьорена К’єркеґора”, та пов’язана з темою кафедри “Концептуальні засади філософської думки в Україні: історія і сучасність” (державний реєстраційний номер 0107U007416).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЕКЗИСТЕНЦІЇ СЬОРЕНА К’ЄРКЕҐОРА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок