Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Назва:
ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,72 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Рошкулець Роман Георгійович
УДК 167/168:[165.731+124.5]
ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ
В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ
ФІЛОСОФІЇ НАУКИ
Спеціальність 09.00.09 – філософія науки
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Чернівці – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник:
доктор філософських наук, професор
Марчук Михайло Георгійович, завідувач
кафедри філософії Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор
Окороков Віктор Броніславович, професор
кафедри філософії Дніпропетровського
національного університету;
кандидат філософських наук, доцент
Починок Борис Віталійович, доцент
кафедри філософії Чернівецького національ-
ного університету імені Юрія Федьковича.
Провідна установа:
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
кафедра філософії та методології науки.
Захист відбудеться 27.10. 2006 р. о 15 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.08 у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою:
58012, Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. VI, ауд. 31.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою:
Чернівці, вул. Л.Українки, 23.
Автореферат розісланий 26.09. 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
І.Г.Чеховський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена тими істотними трансформаціями у соціокультурних, методологічних, соціально-психологічних і багатьох інших контекстах функціювання та роз-витку наукового знання, що відбуваються в процесі переходу від класичних моделей пізнання реальності до посткласичних, у першу чергу – сформованими наприкінці ХХ століття передумовами для так званого парадигмального зрушення, здійснення нового синтезу науки і метафізики, а також інших (етичних, естетичних, релігійних) форм духовного досвіду людства, становлення нового типу раціональності, що включає такі феномени буття людини і пізнання нею свого місця у світі, як інтуїція, спонтанність, нелінійність, і за своєю сутністю тотожна з Розумом.
У цьому зв’язку постає питання про доконечність обґрунтування, по-перше, статусу самої метафізики як споконвічного феномена філософської думки і духовного життя людства, по-друге, принципів її взаємозв’язку з наукою в постнекласичну добу.
Важливе значення метафізичних ідей у розвитку сучасної науки засвідчили квантово-механічна теорія, принцип додат-ковості, за-гальна та спеціальна теорія відносності, синергетика, концепція глобального еволюціонізму тощо, породивши складні методологічні та світоглядні проблеми, які закономірно призвели до переосмислення ролі метафізичних елементів у процесі наукового пізнання, самого співвідношення науки і метафізики.
Значення постпозитивістських концепцій науки для адекватного розуміння цих та інших актуальних запитів сучасної соціо-культурної ситуації полягає в тому, що вони стали історично першою в межах філософії науки альтернативою позитивізмові. Хоча чимало елементів позитивізму вимушено, за інерцією, були перенесені в постпозитивізм, усе ж є всі підстави говорити про його непересічну роль у створенні нового образу науки. Саме завдяки зусиллям і наполегливості чільних представників постпозитивістської філософії науки поступово стиралися надто різкі грані між наукою і ненауковими формами свідомості, що посприяло реабілітації метафізики і як філософії, і як іманентної науковому дослідженню сфери позадосвідного знання.
Актуальність означеної проблематики зумовлена триваючими пошуками нових світоглядно-методологічних синтезів, потребою в цілісному, немеханістичному, багатомірному пізнанні науки, її методологічних засад, а також змінами у розумінні взаємозв’язку метафізики і науки, смисловими трансформаціями онтологічної проблематики, спробами її осмислення у філософії науки крізь призму методологічних підходів філософської антропології, аксіології знання, соціології науки, етнометодології тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФІЗИКИ В ПОСТПОЗИТИВІСТСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок