Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО

ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО / сторінка 3

Назва:
ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,71 KB
Завантажень:
116
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

У роботі вперше, також, із залученням широкого кола джерел біографічного й автобіографічного характеру, цілісно висвітлений життєвий і творчий шлях В. В. Зеньковського (київський і емігрантський періоди), дана характеристика основних тем і проблем його творчості, розкрита ключова роль теми особистості в становленні й розвиткові його поглядів.
Теоретичне значення дослідження полягає в експлікації фундаментальних засад і принципів, на яких базується концепція В. В. Зеньковського й у розкритті логіки обґрунтування ним особистісної реальності. Установлена в ході дослідження система положень і принципів покликана служити теоретичною основою для коректного зіставлення цієї концепції з типологічно близькими їй персонологічними побудовами початку ХХ століття, а також критеріальною базою для типологізуючого вивчення сучасних концепцій особистості.
Практичне значення дослідження. Аналіз і інтерпретація персонологічної спадщини В. В. Зеньковського дозволяють істотно розширити уявлення про онтологічно орієнтовані особистісні концепції вітчизняної психології кінця XIX – початку ХХ сторіччя. Отриманий у ході дослідження матеріал, відкриваючи перспективи для подальшого вивчення вітчизняної філолофсько-психологічної думки даного періоду, може бути, використаний як у практиці викладання загального курсу з історії вітчизняної психології, так і при розробці спеціального курсу з історії персонологічних учень кінця XIX – початку ХХ сторіччя.
Надійність і вірогідність отриманих результатів забезпечена обґрунтованістю теоретичної та методологічної бази дослідження, цілісністю та систематичністю проведеного аналізу, а також широтою охоплення першоджерел і детальністю вивчення історико-культурного контексту проблеми.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації доповідались та обговорювалися на Міжнародному семінарі з гуманістичної психології та педагогіки (Рівне, 1998); П’ятих Костюківських читаннях “Психологія на перетині тисячоліть” (Київ, 1998); Науково-практичній конференції: “Спадщина В. В. Зеньковського в контексті вітчизняної філософсько-культурної традиції” (II Сковородинські читання на Поділлі) (Хмельницький, 2001); Наукових читаннях “Вітчизняна філософська традиція: інтелектуальний і культурний контекст”, присвячених 70-річчю з дня народження професора НаУКМА Вілена Сергійовича Горського (Київ, НаУКМА, 2001); Міжнародних історико-філософських читаннях у Товаристві істориків російської філософії ім. В. В. Зеньковського при Російському Державному Гуманітарному університеті “Сучасні проблеми дослідження історії російської думки” (Москва, 2002); звітних сесіях Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, на методологічних семінарах інституту, засіданнях лабораторії історії психології, круглих столах.
Публікації. Основні результати дослідження відображено в 13 публікаціях (з них 6 – у фахових виданнях, включенних до списку, затвердженого ВАК).
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, двох розділів (5 підрозділів), висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 166 сторінок. Список використаних джерел (343 одиниці) вміщений на 24 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтована актуальність дослідження, визначена його мета й завдання, встановлені теоретико-методологічні засади, розкрита наукова новизна, теоретичне й практичне значення роботи.
У першому розділі “Творчість В. В. Зеньковського в історико-психологічному вимірі” з'ясований стан розробки досліджуваної в дисертації проблеми, визначена теоретична й методологічна база дослідження, а також розкрита ключова роль теми особистості у творчості В. В. Зеньковського.
У першому параграфі “Філософсько-психологічна спадщина В. В. Зеньковського: стан і проблеми дослідження” автор показує, що дослідження проблеми особистості в історії психології кінця XIX – початку ХХ століття, які виконані, здебільшого, в радянський час, не дають скільки-небудь об'єктивної і критично проробленої картини становлення особистісних концепцій, не розкривають справжнього значення й спрямованості їх.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: ПРОБЛЕМА ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок