Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Назва:
ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,17 KB
Завантажень:
507
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Михненко Анатолій Михайлович
УДК 94 (477.6) “1850/1950”
ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ
ХХ СТ.
07.00.01 – історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Дніпропетровськ - 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України
Офіційні опоненти: член – кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор Реєнт Олександр Петрович, Інститут історії України НАН України, заступник директора, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст.
 
доктор історичних наук, професор Терещенко Юрій Іларіонович, Київський державний лінгвістичний університет, завідувач кафедри історії України та зарубіжних країн
доктор історичних наук, професор Турченко Федір Григорович, Запорізький державний університет, завідувач кафедри новітньої історії України, декан історичного факультету
Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра історії для гуманітарних факультетів, м. Київ
Захист відбудеться " 5" червня 2002 р. о 13:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 в Дніпропетровському національному університеті (адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 307)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету (адреса: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Казакова, 8)
Автореферат розісланий " 22 " квітня 2002 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент І.О.Кривий


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність дослідження. Історична регіоналістика посідає чільне місце в структурі сучасної історичної науки. Її виняткова роль стає зрозумілою, коли взяти до уваги численні дискусії про співвідношення мікро- та макроісторії, компаративних та міждисциплінарних підходів, поліваріантність та альтернативність історії, які побутували в західній історичній думці 80-90-х років ХХ ст. На сьогодні різноманітність ракурсів та просторових масштабів, взаємодоповнювана регіональна фрагментарність і множина точок зору на територіальну конфігурацію і структурованість історичного процесу ввійшли до неодмінних складових загальнонаціональних реконструкцій історії. Вони стали прикметними рисами оновленої епістемологічної рефлексії, на яку вказують як іноземні, так і вітчизняні дослідники. То ж можемо констатувати, що виключна увага до регіональних студій характерна не тільки для української історіографії, а для світової науки взагалі. Однак, в українському контексті регіональна проблематика має особливе значення з огляду на цілий комплекс проблем, які вирізняються фундаментальним значенням для відтворення загальної історії України.
Насамперед, це – проблема формування національної ідентичності. Остання тісно пов’язана з регіональним відображенням ареалу етнічного розселення українців, який протягом ХІХ-ХХ ст. зазнав суттєвих асиміляційних впливів (російських, австрійських, угорських та ін.). Регіональними особливостями зумовлений і складний процес становлення національної свідомості, а отже й української політичної нації. Регіональна самобутність, що склалася впродовж тривалого часу, й до нині є як джерелом численних суперечностей та конфліктів, так і потенційних можливостей і перспектив для розвитку сучасної України. Враховуючи той факт, що існуючі українські кордони повстали менш ніж півстоліття тому, стають очевидними значення, масштаб та роль (політична, етнонаціональна, соціокультурна, конфесійна, економічна та ін.) регіонального чинника у новітній національній історії.
Іншою важливою групою проблем, що потребують всебічного опрацювання регіональної специфіки, є історія модернізації українського суспільства, яка розпочалася у середині ХІХ ст. Взагалі теза про регіональну диспропорційність, нерівномірність розвитку різних земель у добу модернізації увійшла майже до аксіоматичних положень сучасної науки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 Реферат на тему: ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок