Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах

Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах

Назва:
Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,27 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЄВИЧ Руслан Методійович
УДК 536.424.5:538.913
Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах
01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Ужгород – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізики напівпровідників та в Науково–дослідному інституті фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор фізико–математичних наук, професор
Височанський Юліан Миронович,
Ужгородський національний університет МОН України, завідувач кафедрою фізики
напівпровідників
Офіційні опоненти: доктор фізико–математичних наук, ст. н. с.
Маслюк Володимир Трохимович,
завідувач відділом фотоядерних досліджень
Інституту електронної фізики НАН України

кандидат фізико–математичних наук
Щур Ярослав Йосипович,
старший науковий співробітник Інституту фізики
конденсованих систем НАН України

Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка МОН України, кафедра нелінійної оптики
Захист відбудеться “ 31 ” березня 2006 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.01 при Ужгородському національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 88000,
м. Ужгород, вул. Волошина, 54, ауд. № 181.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету (м. Ужгород, вул. Капітульна, 6).
Автореферат розісланий “ 27 ” лютого 2006 р.
Вчений секретар доктор фіз.–мат. наук,
спеціалізованої вченої ради проф. Блецкан Д.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вивчення динаміки ґратки та фазових переходів (ФП) є одним із напрямків фізики твердого тіла, що найбільш інтенсивно розви-вається в останні десятиліття. Інтерес до даної проблематики зумовле-ний, перш за все, тим, що дослідження динамічної нестійкості кристалічної структури да-ють змогу отримати найбільше інформації про взаємодію між структурними одиницями твердого тіла. На особливу увагу заслуговують сеґнетоелектричні ФП, при яких структурні зміни проявляються досить яск-раво у виникненні спонтанної поляризації кристалічної структури.
Кристали із загальною хімічною формулою MM'P2X6 (M, M' – Fe, Ni, Zn, In, Cu, Sn, Pb; X – S, Se) утворюють широкий клас сполук, що володіють як різ-ними типами кристалічної структури (об’ємні та шаруваті), так і різ-ними типами дипольного впорядкування (сеґнето-, сеґнети- та антисеґнетое-лектричне), а також магнітним впорядкуванням. Інтерес до даних сполук зумовлений і можли-востями їх практичного використання, серед яких можна виділити придатність матеріалів у нелінійно-оптичних, фоторефрактивних та акустооптичних областях застосування. Особливий інтерес представляють наявні в системі сполук сеґне-тоелектричні тверді розчини. Можливість отри-мувати неперервні ряди таких розчинів дозволяє вирощувати кристали з за-даними параметрами.
Для розуміння природи ФП важливим є встановлення зв’язку між аку-сти-чними коливаннями кристалічної ґратки та оптичними фононами, особ-ливо для випадку, коли визначальну роль в динамічній нестабільності ґратки відіграє м’яка оптична мода. Наявність м’якої оптичної моди вимагає деталь-ного ви-вчення фононної підсистеми. Для більш глибокої інтерпретації експе-риментальних даних про фононні спектри кристалів проводиться моделю-вання динаміки ґратки в різних моделях жорстких та поляризованих іонів. Тому, для глибокого аналізу механізмів ФП в твердих тілах є актуальними питання, що стосуються їх пружних властивостей та фононних спектрів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота виконана на кафедрі фізики напівпровідників та в Науково-дослід-ному інституті фізики і хімії твердого тіла Ужгородського національного університету в рамках науково-дослідних робіт за темами “Фоторефрактивні та нелінійно-оптичні халькогенідні матеріали для видимого та ІЧ діапазонів спектру” (ДР–0103V001685), “Фотоіндуковані та релаксаційні процеси в не-лінійних сеґнетонапівпровідникових кристалах” (ДР–0100V005330).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Динаміка ґратки та фазові переходи в складних фосфоровмісних халькогенідах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок