Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

Назва:
Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,29 KB
Завантажень:
254
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
СИБІРЦЕВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 658.3 : 331.1
Оцінка соціального стану
виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Дніпропетровськ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Кіровоградському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Фільштейн Леонід Михайлович,
Кіровоградський національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту
Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор
Дороніна Майя Степанівна,
Харківський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри соціології і психології управління
кандидат економічних наук, доцент
Козенков Дмитро Євгенович,
Національна металургійна академія України
Міністерства освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри менеджменту
Провідна установа Національний гірничий університет
Міністерства освіти і науки України,
м. Дніпропетровськ, кафедра менеджменту
Захист відбудеться 25 травня 2005р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.084.04 Національної металургійної академії України Міністерства освіти і науки України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4.
Автореферат розісланий 22 квітня 2005р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ігнашкіна Т.Б.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реформування економіки України передбачає докорінну перебудову господарського механізму, створення, на засадах впровадження і розвитку нових економічних відносин, гнучкої та ефективної системи управління на підприємствах. Успіх трансформацій значною мірою залежить від підвищення результативності діяльності працівників в усіх ланках господарювання і, в першу чергу, у виробничих колективах підприємств.
Теорія i пра-к-ти-ка су-ча-с-но-го ме-не-дж-мен-ту ба-зую-ть-ся на постулаті, що розвиток матеріального ви-ро-б-ни-ц-т-ва і підвищення професiйно-квалiфiкацiйного рі-в-ня працівників пе-ре-тво-рю-ють ви-ро-б-ни-чу діяльність в склад-ний соціальний про-цес. Лю-ди-на ви-сту-пає сьогодні не просто як пасивний суб’єкт ви-ро-б-ни-чих відносин, але й як ак-ти-в-ний учасник їх формування і розвитку.
Усунення недоліків, викликаних неефективним використанням соціальних методів управління, потребує удосконалення існуючої методології регулювання соціальних процесів і насамперед оцінки соціального стану виробничих колективів підприємств.
Питання, пов’язані із визначенням впливу соціальних процесів на ефективність колективної виробничої діяльності знайшли відображення в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: І. Багрової, М. Бобнєва, В. Бойко, В. Галигіна, Є. Гребньова, С. Гановського, В. Данюка, А. Донцова, Ю. Забродіна, Т. Заславської, Я. Зеленевського, В. Казміренка, П. Керженцева, А. Колота, Т. Котарбинського, Л. Козера, І. Кряжева, К. Кунца, У. Лінкольна, Н. Лукашевича, Ю. Морозова, В. Новікова, М. Обозова, Б. Овсієвича, Б. Паригіна, В. Патрушева, В.Петюха, А. Пригожина, А. Петровського, Т. Пітерса, Е. Роджерса, А. Спасова, К. Томаса, Л. Уманського, Р. Уотермена, Л. Фільштейна, Ф. Хайдера, Е. Чугунова, В. Шепеля, В. Шпалинського та інших.
Оскільки в процесі своєї виробничої діяльності сучасні промислові підприємства періодично стикаються з великою кількістю проблем кризового характеру, особливої актуальності набувають питання удосконалення методів антикризового управління.
Розгляду соціальних аспектів антикризового управління підприємствами присвячені праці таких вчених, як: І. Балабанов, С. Бєляєв, А. Градов, А. Грязнова, П. Друкер, В. Забродський, М. Іванов, Н. Ільїна, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Оцінка соціального стану виробничого колективу в умовах антикризового управління промисловими підприємствами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок