Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом

Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом

Назва:
Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,67 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Герасимук Ігор Володимирович
УДК 657.446.001.42:336.144
Облік та контроль розрахунків
сільськогосподарських підприємств з бюджетом
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
(за видами економічної діяльності)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – | кандидат економічних наук, професор
Шатковська Людмила Станіславівна,
Національний аграрний університет,
професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту |
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності | кандидат економічних наук, доцент
Шиш Анатолій Миколайович,
Національний аграрний університет, доцент кафедри статистики та економічного аналізу |
Захист відбудеться “18” жовтня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий “14” вересня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вплив податкової системи на здатність сільськогосподарських підприємств забезпечити відтворення капіталу і своєчасно проводити розрахунки з бюджетом є одним із напрямів досліджень щодо забезпечення сталого розвитку галузі. У цій системі важливе місце належить обліку і контролю за достовірністю облікових даних, без яких неможливо отримати репрезентативну інформацію про реальний фінансовий стан підприємства та його спроможність у повному обсязі й своєчасно сплачувати податки. Питання ускладнюється з причини формування інформації про податки за методикою податкового і бухгалтерського обліку, що створює додаткові труднощі при її використанні та контролі достовірності.
Проблеми розвитку теорії і методології обліку і контролю знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: А. Аренса, М. Баккета, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Г.А. Велша, П.М. Гарасима, Д.І. Деми, М.Я. Дем’яненка, Н.І. Дорош, І.К. Дрозд, В.М. Жука, Є.В. Калюги, Е. Касла, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, Ю.Я. Литвина, І.В. Малишева, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, В.А. Оніщенка, В.Ф. Палія, В.К. Савчука, Я.В. Соколова, Г.О. Соловйова, Л.К. Сука, П.Я. Хомина, Л.С. Шатковської, В.О. Шевчука, І.Ф. Шера, А.М. Шиша, І. Янга, В.П. Ярмоленка та інших.
Проте в контексті триваючої дискусії щодо визначення подальших напрямів удосконалення національної системи обліку і контролю та податкової системи потребує окремого дослідження обліково-контрольний аспект адаптації оподаткування до умов сільського господарства.
Таким чином, у науковому і практичному плані актуальним є дослідження обліку та контролю розрахунків сільськогосподарських підприємств із бюджетом з врахуванням суттєвих змін в податковій системі і податковому механізмі, що визначають вимоги до облікового забезпечення оподаткування і контролю податків. Дане дослідження дозволить об’єктивно оцінити сучасний стан обліку й контролю розрахунків із бюджетом за податками та розробити пропозиції їх удосконалення
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного аграрного університету і пов’язана з темою “Розробка концепції аналітичного менеджменту аграрного сектору України в контексті євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0104U004356). У межах наукової роботи автором проводилися дослідження щодо облікового забезпечення спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських підприємств і контролю розрахунків з бюджетом за податками.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з бюджетом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок