Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Назва:
ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,32 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
ЗАДОРОЖНЯ Тетяна Миколаївна
УДК 372.519.2
ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
13. 00.02 - теорія та методика навчання (математика)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в лабораторії математичної і фізичної освіти Інституту педагогіки АПН України.
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
ХМАРА Тамара Миколаївна,
Інститут педагогіки АПН України, провідний науковий співробітник лабораторії математичної і фізичної освіти.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
КРИЛОВА Тетяна В’ячеславівна,
Дніпродзержинський державний технічний
університет, професор кафедри вищої математики;
кандидат педагогічних наук, доцент
СОКОЛЕНКО Лілія Олександрівна,
Чернігівський державний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка, доцент кафедри педагогіки,
психології і методики викладання математики.
 
Захист відбудеться “27” листопада 2007 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розіслано “ ” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Вищі навчальні заклади освіти (ВНЗ) І-ІІ рівня акредитації, які готують молодших спеці-алістів та забезпечують надання середньої освіти, займають в Україні важливе місце серед різних освітніх установ. Підготовку молодших спе-ціалістів (повний термін навчання – 3 роки) можна поділити на дві складові, які мають бути органічно пов’язані, – надання середньої освіти і забез-пе-чення професійної підготовки. Надання середньої освіти, як правило, відбу-вається на першому курсі (в частині закладів його називають нульовим). Тому програми, за якими навчаються першокурсники, мають відпо-відати чинним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів та Державному стандарту базової і повної середньої освіти.
Державним стандартом базової і повної середньої освіти доповнено зміст шкільної математичної освіти ймовірнісно-статистичною змістовою лінією. Присутність цієї змістової лінії в Концепції математичної освіти у 12-річній школі є вагомим кроком на шляху до створення умов для розвитку одного із спеціальних і соціально важливих типів мислення – ймовірнісно-статистичного, необхідного сучасній людині як у загально-куль-турному плані, так і для професійного становлення та успішної соціалізації.
Стохастичні методи поряд з іншими стали потужним інструментом дослідження сучасної економіки, вони широко використовуються при вив-ченні і прогнозуванні економічних явищ та процесів, пов’язаних з роз-дер-жавленням власності, розгортанням процесу приватизації, вдоско-на-лен-ням ринкових відносин тощо. Тому ґрунтовна стохастична підготовка май-бутніх спеціалістів з економіки і фінансів є досить важливою ланкою їхньої освіти, а вміння аналізувати випадкові фактори, оцінювати гіпотези, прогнозувати розвиток подій і, нарешті, приймати рішення в ситуаціях, які мають ймовір-нісний характер, необхідні для їх професійного становлення.
Однак й досі немає загальної концепції навчання цього розділу математики в школі і, зокрема, недостатньо досліджено методичні особли-вості вивчення цього матеріалу в старшій школі, яка відповідно до Закону про освіту є профільною.
На жаль, не є обов’язковим введення початків теорії ймовірностей та математичної статистики до програм з математики ліцеїв і коледжів фінансово-економічного спрямування, хоча з їх змістом пов’язані основи професійної підготовки випускників, а саме: ознайомлення із сучасними методиками економічного аналізу; оволодіння методами фінансового планування й прогно-зування; формування навичок роботи з інформацією, що швидко змінюється й пов'язана з роботою банків, з акціями, ринками і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В ЗМІСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ КОЛЕДЖІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок