Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВУЗЬКОЗАХВАТНОЇ ВИЇМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТІВ

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВУЗЬКОЗАХВАТНОЇ ВИЇМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТІВ / сторінка 3

Назва:
ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВУЗЬКОЗАХВАТНОЇ ВИЇМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,64 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
..17о) пластів і формуванні навантажень на очисний вибій з урахуванням коефіцієнта використання ширини захвату виконавчих органів комбайна.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
- уперше розроблена математична модель взаємодії системи “вугільний пласт-комбайн-конвеєр”, що на відміну від відомих, ураховує: комплексне врахування показників енерговитрат на руйнування вугілля й рух комбайна по ставу конвеєра, що повторює важку гіпсометрію підошви пласта та форму вибою;
- уперше встановлена закономірність формування навантажень у системі “вугільний пласт-комбайн-конвеєр” і дана оцінка її стійкості при зміні ширини захвату виконавчого органу комбайна та комбінованій схемі виїмки вугільного пласта;
- за результатами шахтних досліджень уперше встановлений коефіцієнт використання ширини захвату виконавчого органу комбайна кв який дозволяє: координувати проектні показники очисної виїмки тонких пластів у межах значень кв = 0,851...0,906; прогнозувати для конкретних умов темпи просування очисних вибоїв і забезпечити зниження експлуатаційних витрат на виконання кінцевих операцій у лаві;
- уперше визначений позитивний ефект перерозподілу навантажень на випереджаючий та відстаючий шнеки вузькозахватного комбайна типу 1К101У у результаті зміни площини оголення й контакту їх з вугільним пластом при комбінованій схемі виїмки вугілля.
Практичне значення отриманих результатів полягає: у розробці технологічних схем комбайнової виїмки тонких пологих пластів з комбінованими виконавчими органами і збільшеною шириною захвату, щодо кроку пересування кріплення; установленні граничних значень коефіцієнта використання ширини захвату виконавчого органа для різних режимів роботи комбайна на пластах з опірністю вугілля різанню Вр,=100…300 кН/м; у розробці технічної документації на дослідні зразки виконавчих органів комбайна 1К101У із збільшеним й комбінованим захватом.
Особистий внесок здобувача полягає у визначенні мети й ідеї роботи, формулюванні задач досліджень і наукових положень, розробці програми й методики досліджень, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, обробці та аналізі отриманих результатів.
Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися: на науково-теоретичній конференції Новочеркаського державного технічного університету (м. Новочеркаськ, 1997 р., Росія); на Міжнародній науково-практичній конференції “Відродження Донбасу”, ГФ УІПА, Стаханов, 2001 р.; на VI Міжнародної науково-технічної конференції НГУ, Дніпропетровськ, 2004 р.; на XXXYIII науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, учених, аспірантів і співробітників академії, УІПА, Харків, 2005 р.
Реалізація виводів і рекомендацій роботи.
Розроблені: програма та методика стендових досліджень взаємодії системи “вугільний пласт-комбайн-конвеєр” при очисній виїмці пласта, методика визначення фактичної ширини захвату комбайна при вузькозахватній виїмці тонких пологих пластів, обґрунтовані конструктивні параметри та випробувані у шахтних умовах дослідні зразки шнеків комбайна 1К101У із збільшеним захватом, впроваджена технологічна схема виїмки вугілля з комбінованим захватом виконавчих органів комбайна 1К101У на шахті ім. С.М. Кірова ДХК “Луганськвугілля”.
Публікації. Основні наукові положення й отримані результати викладені у 8 друкованих роботах; з них 4 у спеціалізованих фахових виданнях і 4 у матеріалах конференцій.
Структура й обсяг дисертації.
Дисертація складається із введення, 5 розділів, висновку, списку літератури з 104 найменувань на 10 сторінках, містить 135 сторінок машинописного тексту, 64 малюнка на 30 сторінках, 31 таблиці на 9 сторінках і додатка на 31 сторінці; загальний обсяг роботи 199 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Перший розділ присвячений аналізу досліджень з вдосконалення технології очисної виїмки вугілля тонких пологих пластів у різних виробничих ситуаціях на шахтах України та дослідженню світового досвіду ведення очисних робіт.
Необхідно визначити, що найбільш вагомий внесок в удосконалення технології очисної виїмки механізованими комплексами й комплектами очисного обладнання внесли вчені: Адилов К.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат на тему: ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ВУЗЬКОЗАХВАТНОЇ ВИЇМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТІВ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок