Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ

Назва:
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,91 KB
Завантажень:
491
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Хлапук Микола Миколайович
УДК 532.546
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ,
ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ
05.23.16 - гідравліка та інженерна гідрологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК
Рівне 1999
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Рівненському державному технічному університеті (РДТУ) Міністерства освіти України
Науковий консультант: ДМИТРІЄВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри гідротехнічних споруд РДТУ
Офіційні опоненти: ЛАВРИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач відділу математичного моделювання
і прогнозування водних екосистем інституту
гідробіології НАН України
ПОЛЯКОВ ВАДИМ ЛЕОНТІЙОВИЧ
доктор технічних наук, провідний науковий
співробітник інституту гідромеханіки НАН України
ШТИКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри гідравліки та гідрології
С.-Петербурзького державного університету
шляхів сполучення
Провідна установа: Український транспортний університет
Міністерства освіти України, м. Київ
Захист відбудеться "27" січня 2000 р. о 14-й годині на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д 47.104.01 у Рівненському державному тех-ніч-но-му університеті за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Соборна, 11.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Рівненського державного тех-ні-ч-ного університету за адресою: м. Рівне, вул. Приходька, 75.
Автореферат розісланий "24" грудня 1999 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
к.т.н., доцент Востріков В.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Натурне вивчення роботи дренажних систем виявило, що біля третини дренажу не виконує проектних функцій, тобто недоосушує зем--лі, а тому потребує дострокової реконструкції. Причини, що призводять до такого стану, пов'язані, в основному, з рухом води в навколодренній зоні та гідродинамічною ді--єю фільтраційного потоку на грунт. При фільтрації в грунтах відбуваються різ--ного роду деформаційні процеси: переорієнтація частинок неправильної форми у просторі під дією напруженності поля градієнтів напору, суфозія, коль-матаж. Механізм дії дренажу на приплив і, особливо, на частинки грунту, які можуть пе-ре-міщуватися в порах, не розкритий в тій мірі, щоб його можна було описати ана-літично з метою використання в інженерній практиці.
Тепер набувають поширення осушувально-зволожувальні системи, які більш дос-коналі по-рів-няно з осушувальними, та системи внутріш-ньогрунтового зво-ложення. Якщо ж осушувальна дія дре-нажу на певних методичних засадах вивчалася у багатьох наукових і виробничих організаціях, то вплив роботи кон-струкцій в режимі зволоження, а тим більше в циклічному режимі (чергування осушення і зволоження), на деформаційні процеси в грунті практично не дос-ліджена. При проектуванні осушувально-зволожувальних систем вважа-єть-ся, що робота дрен в режимі під-грун-тового зво-ложення у фільтраційному від-но-шен-ні не відрізняється від режиму осушення. Від-сутність необ-хідних даних, які б обгрунтовано підтверд-жували необхідність врахування філь-траційних деформацій, є причиною того, що в усіх запропонованих методиках розрахунку зволоження коефіцієнт філь-трації грунту приймається постійним. Неврахування зміни коефіцієнта філь-трації грунту практично знецінює існуючі методики і приводить до ві-д-мов у роботі осушувально-зволожувальних систем.
Аналіз застосування основ теорії фільтрації до розв'язання задач дренування грунтів показує, що відомих диференціальних рівнянь недостатньо для побудови математичної моделі суфозійних деформацій при фільтрації рідини крізь зернисті середовища. Існуюча методика фільтраційних розрахунків базується на недопущенні механічної суфозії, наприклад, при проектуванні зворотних фільтрів гідротехнічних споруд, якщо і допускається винесення суфозій-них частинок крізь захисні фільтри дрен меліоративних систем, то не встановлюються наслідки такого процесу. Для врахування розвитку суфозійних деформацій та їх впливу на переформування коефіцієнта фільтрації грунту, отже, і на філь-траційну витрату, виникає необхідність в доповненні основних рівнянь геофізичної філь-трації рівняннями, що описують переміщення суфозійних частинок та баланс їх мас.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЛЬТРАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩАХ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ, ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛАСТІ ДРЕНАЖУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок