Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,20 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Согомонова Надія Аваківна
УДК 338.242:656.13
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.07.04 – економіка транспорту
і зв'язку
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шинкаренко Володимир Григорович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Тридід Олександр Миколайович, Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри логістики
кандидат економічних наук, професор Гненний Микола Васильович, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, завідувач кафедри економіки та менеджменту
Провідна установа – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, відділ ринку транспортних послуг, м. Одеса
Захист відбудеться 03.11.2006 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 3.501.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, ауд. 2.209.
Автореферат розісланий 01.10.2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чорнобровка І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку і подальшого удосконалення ринкових відносин в Україні залишається актуальною проблема якісного й своєчасного задоволення потреб підприємств і населення у вантажних перевезеннях і одержанні на цієї основі прибутку, необхідного для подальшого розвитку підприємства. Основними завданнями, які необхідно вирішити автомобільному транспорту на сучасному етапі розвитку економіки України, є: удосконалення якості транспортних послуг; ріст рівня безпеки вантажних перевезень; підвищення ефективності роботи автотранспортних підприємств (далі АТП). Проблема підвищення ефективності роботи АТП значною мірою залежить від функціонування економічного механізму управління підприємством.
Теоретичні, методичні і практичні питання, пов'язані з проблемами удосконалення економічного механізму підвищення ефективності роботи підприємств, знайшли відображення в роботах українських і закордонних учених: Бланка І.О., Брюховецької Н.Ю., Василика О.Д., Вишневського В.П., Галузи С.Г., Дикань Л.В., Завгороднего В.П., Золотарьова А.Н., Іванова Ю.Б., Круглова М.І., Кучерявенко М.П., Лаффера А., Мескона М.Х., Поддерьогіна А.М., Поукока М.А., Соболєва В.М., Тридіда О.М., Файоля А., Фалька С.Г., Фатхутдінова Р.А., Хана Д., Шаблісти Л.М..
Серед вітчизняних учених і практиків, що займаються проблемами транспорту, необхідно виділити Белуху Н.Т., Диканя В.Л., Гненного М.В., Кулаєва Ю.Ф., Позднякову Л.О., Шинкаренка В.Г.
Численні дослідження учених цієї галузі не охоплюють всіх аспектів розглянутої проблеми. Досі відсутні наукові розробки, у яких комплексно розглядаються шляхи удосконалення економічного механізму підвищення ефективності роботи АТП. Необхідно вирішити завдання уточнення сутності економічного механізму і його взаємозв'язку з механізмом управління і господарським механізмом. Подальшого дослідження і розробки вимагають проблеми оптимізації податкової політики підприємства у межах податкової політики держави й удосконалення системи внутрішнього контролю на АТП. Актуальність і нерозв'язаність окремих теоретичних питань обумовили вибір теми, мету і завдання дисертації, її теоретичну і методичну основу.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за темою: “Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств автомобільного транспорту в ринкових умовах”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок