Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК

УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК

Назва:
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,15 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Герасименко Юлія Володимирівна
УДК 658.152
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ
ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК
08.00.03 – економіка та управління
національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів
України
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Гудзинський Олексій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри менеджменту
ім. проф. Й.С. Завадського
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Заїнчковський Анатолій Олександрович,
Національний університет харчових технологій,
завідувач кафедри економіки і права
кандидат економічних наук, доцент
Діброва Анатолій Дмитрович,
Національний аграрний університет,
доцент кафедри державного управління
Захист відбудеться 15 листопада 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою:
03041 м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041 м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28
Автореферат розісланий 13 жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Балановська
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Нині науковий і практичний інтерес українських дослідників та економістів зосереджений на інвестиційному процесі та системі управління ним. Однак в Україні поки що відсутня дієва система управління інвестиційними процесами, яка б забезпечила розвиток галузей економіки з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу й екологічних інтересів суспільства. Україна належить до аграрно-промислових країн, тому особливу увагу в даному контексті слід приділити агропромисловому комплексу. Це дасть можливість найоптимальніше використати наявні земельні ресурси, гарантувати продовольчу безпеку країни за рахунок задоволення внутрішніх потреб у продукції сільського господарства та продуктів її переробки, а також активізувати зовнішньоекономічну діяльність в даній галузі економіки національного господарства.
Разом з тим в Україні гостро стоять питання зміни характеру управління інвестиційними процесами. Існує об’єктивна потреба в децентралізації та демократизації управління цими процесами через передачу повноважень і відповідальності від центрального уряду на рівень регіональних органів управління.
Дослідженням питань управління інвестиційними процесами, регіонального розвитку та ринку агропродовольчої продукції займаються вчені багатьох країн, зокрема, України – Л.М. Борщ, П.І. Гайдуцький, В.П. Галушко, О.І. Гойчук, Б.В. Губський, О.Д. Гудзинський, С.О. Гуткевич, М.П. Денисенко, А.Д. Діброва, А.О. Заїнчковський, С.М. Кваша, М.І. Кісіль, А.Г. Мазур, Т.В. Майорова, Ю.В. Орловська, А.А. Пересада, В.Г. Федоренко, О.М. Шпичак; Росії – Л. Бровко, І. Гришина, Є. Іванов, І. Ройзман, І. Сталєв, В. Тихонова, А. Шахназаров; інших країн – Г. Александер, З. Боді, Дж. Бейлі, Л. Гітман, М. Джонк, А. Кейн, А. Маркус, У. Шарп та інші.
Роботи цих учених є підґрунтям дисертаційного дослідження, проте теоретико-методологічне забезпечення управління регіональними інвестиційними процесами в АПК є недостатньо розроблене. Потребують вирішення питання формування результативної системи управління регіональними інвестиційними процесами в АПК, визначення й обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах для забезпечення розвитку регіонального ринку агропродовольчої продукції, комплексної оцінки інвестиційного клімату в галузях регіонального АПК. Вищевикладене визначило вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність і практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідною темою Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних та технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АПК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок