Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів

Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів

Назва:
Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,38 KB
Завантажень:
26
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна Академія наУк україни
Інститут хімії поверхні
Старух Галина Миколаївна
УДК 541. 145+541.183.5
Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів
01.04.18 – фізика і хімія поверхні
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті хімії поверхні НАН України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Єременко Ганна Михайлівна,
Інститут хімії поверхні НАН України,
провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти : доктор хімічних наук
Зажигалов Валерій Олексійович,
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України,
завідувач відділу
доктор хімічних наук, професор
Шерстюк Валентин Петрович,
професор кафедри технології поліграфічного
виробництва,
Національний технічний університет
України “Київський політехнічний інститут”
Провідна установа – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка (хімічний факультет)
Захист відбудеться “ 10 ” квітня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті хімії поверхні
НАН України, 03164 Київ, вул. Генерала Наумова, 17
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту хімії поверхні НАН України, 03164 Київ, вул. Генерала Наумова, 17
Автореферат розіслано “ 7 ” березня 2003 року .
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Приходько Г.П.


Загальна характеристика роботи
Актуальність проблеми. Останнім часом велика увага приділяється розробці та створенню фотокаталізаторів з високорозвиненою поверхнею на основі дисперсних оксидних систем. Одними із найбільш перспективних матеріалів є титанокремнеземи, для яких характерні властивості як діоксиду титану – n-тип провідності та висока фотокаталітична активність, так і властивості діоксиду кремнію – висока термо- та механічна стійкість, високорозвинена поверхня. Крім того, поєднання властивостей обох оксидів підвищує їх фотокаталітичну активність порівняно з чистим діоксидом титану, обумовлену виникненням нових активних центрів.
Незважаючи на великий обсяг експериментальних досліджень із синтезу та фотокаталітичних властивостей нанорозмірного діоксиду титану та композитів на його основі, відкритим залишається питання впливу методу та умов синтезу, природи активних центрів і структури поверхні на фотореактивність бінарних композитів.
В цьому аспекті актуальним є дослідження титанокремнеземних систем із застосуванням флуоресцентної спектроскопії. Вивченню флуоресцентної поведінки органічних молекул на поверхні титанокремнеземів присвячено надзвичайно мало робіт. Однак, застосування методу флуоресцентного зонда для дослідження поверхні кремнезему дозволило отримати важливу інформацію щодо взаємодії адсорбованої молекули-зонда із поверхнею, природу центрів адсорбції, рухливість молекули по поверхні. Вивчення флуоресценції органічних молекул в композитах, в яких частинки напівпровідника знаходяться в середовищі кремнезему, дозволить дослідити активність центрів, рівномірність їх розподілу, співвідношення активного та інертного оксидів, фотореактивність поверхні, а також дозволить виявити особливості фотоіндукованого перенесення електрона, яке є ключовою ланкою фотокаталітичної дії діоксиду титану.
Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно з тематичними планами науково-дослідних робіт Інституту хімії поверхні НАН України: “Розробка і дослідження фізико-хімічних властивостей наноструктурних кластерів, плівок і композитів” (№ держреєстрації 0196U013072); “Хімічна фізика поверхні розподілу нанорозмірних гетерогенних кластернозібраних систем (№ держреєстрації 0199U002300); “Синтез, модифікування, фізико-хімічні дослідження систем пониженої розмірності та композитів на їх основі” (№ держреєстрації 0199U004531);
договір № 2М/745-2001 “Фотоіндукований перенос електрону у нанорозмірних колоїдах TiO2/SiO2” (№ держреєстрації 0102U006832).
Мета і задачі дослідження. Метою роботи було вивчення особливостей процесів фотоіндукованого між- та внутрішньомолекулярного перенесення електрону при адсорбції складних органічних сполук різної донорно-акцепторної природи на поверхні фотокаталітично активних композитів титанокремнезему.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титанокремнеземів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок