Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 - азапіримідинів

Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 - азапіримідинів

Назва:
Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 - азапіримідинів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,51 KB
Завантажень:
247
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ
Платонов Максим Олегович
УДК 547.853:577.323
Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей
похідних 6 - азапіримідинів
03.00.03 – молекулярна біологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано у відділі синтетичних біорегуляторів
Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.
Науковий керівник: кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Пальчиковська Лариса Гнатівна,
Інститут молекулярної біології та генетики
НАН України,
старший науковий співробітник
відділу синтетичних біорегуляторів.
Науковий консультант: доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Швед Анатолій Давидович,
Інститут молекулярної біології та генетики
НАН України,
завідувач відділу синтетичних біорегуляторів.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник
Оболенська Марія Юріївна,
Інститут молекулярної біології та генетики
НАН України,
старший науковий співробітник
відділу механізмів трансляції генетичної інформації;

кандидат біологічних наук
Нипорко Олексій Юрійович,
Інститут клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України,
науковий співробітник відділу геноміки та
біотехнології.
 
Захист відбудеться “ 25 ” грудня 2007 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.237.01 Інституту молекулярної біології та генетики НАН України за адресою: 03680, м. Київ-680, вул. Заболотного, 150.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.
Автореферат розіслано “23” листопада 2007 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат біологічних наук О. В. Підпала
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Необхідність створення лікарських препаратів нового покоління є нагальною проблемою у зв’язку з поширенням нових небезпечних захворювань, таких як СНІД і гострий респіраторний синдром, та виникненням стійких до існуючих ліків штамів низки патогенних агентів та форм тяжких недуг.
Відомо, що азотовмісні гетероцикли (азоли, азини, тіазини, тіазоли, оксазоли тощо) відіграють важливу роль у функціонуванні живої клітини. Їхні фрагменти присутні у найважливіших біомакромолекулах будь-якого організму. Крім того, ці сполуки та їхні похідні є ефективними фармакофорами. Тому пошук біологічно ефективніших представників цього класу сполук є актуальним як з наукової (інструментарій молекулярно-біологічних досліджень), так і з практичної (хіміотерапевтичні препарати) точки зору.
Препарати, отримані на основі азапіримідинів, мають широкий спектр біологічної дії. Так, зокрема, похідним 6-азацитозину притаманні противірусні, протипухлинні та антимікробні властивості. Останнім часом поновився інтерес до ненуклеозидних інгібіторів (ННІ) - модифікованих піримідинів та їхніх азааналогів і нині на основі триазинових та піримідинових сполук вже синтезовано кілька серій інгібіторів зворотної транскриптази вірусу імунодефіциту людини (ЗТ ВІЛ). Виявилося, що ці препарати здатні суттєво пригнічувати ЗТ мутантних форм ВІЛ, які вже втратили чутливість до класичних інгібіторів.
Сучасний рівень наукових знань передбачає якісно нові, комплексні підходи до дизайну селективних і ефективних хіміотерапевтичних препаратів: комп’ютерне моделювання просторової структури ліганду, його докінг із моделлю сайту зв’язування ферментативної мішені та подальше вдосконалення базової молекули введенням фармакофорних замісників, покликаних підвищувати селективність дії вибраних сполук та їхню ефективність. Скринінг перспективних лігандів на ферментативних та клітинних модельних системах дозволяє виявити найперспективніші молекулярні структури. Такі комплексні підходи дозволяють значно скоротити та здешевити хімічний синтез та доклінічні дослідження на тваринах і підвищити ступінь розуміння механізмів біологічної дії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Дизайн, синтез та дослідження регуляторних властивостей похідних 6 - азапіримідинів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок