Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ

СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ

Назва:
СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,27 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені адмірала Макарова
Шарейко Дмитро Юрійович
УДК 629.12.05–752
СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ
СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ
Спеціальність 05.08.05 – Суднові енергетичні установки
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук
Миколаїв 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному морському технічному універ-ситеті Міністерства освіти і науки України, м.Миколаїв.
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: | кандидат технічних наук, професор кафедри автоматики Українського державного морського технічного універ-ситет імені адмірала Макарова, Гуров Анатолій Пе-трович, м.Миколаїв.
 
доктор технічних наук, професор кафедри динаміки та міцності суднових машин Крючков Юрій Семенович, Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, м.Миколаїв;
кандидат технічних наук, доцент кафедри суднових ене-ргетичних установок і технічної експлуатації Варба-нець Роман Анатолійович, Одеський національний морський технічний університет Міністерства освіти і науки України, м.Одеса.
Одеська державна морська академія Міністерства освіти і науки України, м.Одеса.
 
Захист відбудеться 21.10.2002 р. о 15 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.060.01 в Українському державному морсь-кому технічному університеті за адресою: 54025, м.Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9, головний корпус УДМТУ, ауд.360.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Українського державного мор-ського технічного університету імені адмірала Макарова університеті за адре-сою: 54025, м.Миколаїв, просп. Героїв Сталінграда, 9, головний корпус УДМТУ.
Автореферат розісланий 09.09.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Квасницький В.Ф.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Проблема зниження шуму та вібрації машин і ме-ханізмів судно-вих енергетичних установок (СЕУ), їхніх фундаментів і корпус-них конструкцій судна, що примикають до них, відома давно. Розв’язання цієї проблеми безпосередньо пов’язане з під-вищенням ефективності, надійності, довговічності та ремонтопридатності установок. Зни-ження гідроакустичних шумів є важливим завданням при проектуванні й побудові кораблів і підвод-них човнів. Вібрація і шум згубно впливають на населеність судна, можуть бути причиною часткової втрати працездатності чи захворювань екіпажу.
Особливої гостроти ця проблема набула в даний час у зв'язку з тривалою експлуатацією СЕУ без планово-профілактичних ремонтів. Це призведе до підвищення вібрації та шуму механізмів і машин СЕУ, деформації корпусів і фундаментів унаслідок розцентрування ва-лів, обумовленого спрацюванням опорних вузлів, до зміни в'язкопружних властивостей віб-роізоляції та віброга-сильних пристроїв через старіння, а в ряді випадків до виходу їх з ладу.
Урахувати всі причини вібрацій елементів СЕУ на етапі проектування неможливо через відсутність достовірних розрахункових методик. Необхідне доведення установок за рівнем вібрацій після їхнього монтажу, що пов'язано з додатковими витратами і простоями.
Знизити вібрацію та шум машин і механізмів СЕУ, їхніх фундаментів і прилеглих корпу-сних конструкцій, змонтованих на судні, практично немож-ливо. Тому на стадії проекту-вання необхідно передбачити такі пристрої, що до-зволяють цілеспрямовано підтримувати рівень вібрації в припустимих межах. Ці пристрої називають керованими, чи регульованими, віброгасниками.
Відомі різні типи суднових керованих віброгасників. Однак вони занадто складні в конс-труктивному виконанні, мають порівняно великі маси й габа-рити і не можуть бути безпосе-редньо встановлені разом з віброізоляторами.
З цієї причини в дисертаційній роботі поставлена актуальна задача зни-ження рівня віб-рації та шуму машин і механізмів СЕУ шляхом удосконалю-вання керованих віброгасників і створення узагальненої методики для вибору їхньої кількості й оптимального розташування на об'єкті, що містить віброізо-лятори.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИНТЕЗ ВІБРОЗАХИСНИХ СИСТЕМ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З КЕРОВАНИМИ ДИНАМІЧНИМИ ВІБРОГАСНИКАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок