Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,61 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кобиш Антоніна Іванівна
УДК 619:612:616.039.5:636.2
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
03.00.13 – фізіологія людини і тварин
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата ветеринарних наук
 
київ – 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету
Міністрів України
Науковий керівник – кандидат ветеринарних наук, доцент Карповський Валентин Іванович, Національний аграрний університет, в. о. завідувача кафедри фізіології, патофізіології та імунології тварин
Офіційні опоненти:
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Лященко Петро Сергійович, Національний аграрний університет, науковий співробітник
доктор ветеринарних наук, професор Гуфрій Дмитро Федорович, Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького, завідувач кафедри фармакології та токсикології
Провідна установа – | УААН, Інститут біології тварин, лабораторія екологічної фізіології і біохімії та лабораторія імунології, м. Львів
 
Захист відбудеться “31травня 2006 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус № 3, аудиторія № 65
 
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус № 4, к. 41
Автореферат розісланий “29квітня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Прус М.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У складній системі відповіді організму на подразники навколишнього середовища важливими є зміни неспецифічної та специфічної його реактивності як наслідок дії різних негативних факторів довкілля, серед яких важливе місце займають умови експлуатації тварин у сучасній технології їх утримання. Реактивність організму обумовлюється силою, врівноваженістю та рухливістю основних нервових процесів – збудження й гальмування. Саме тому тип вищої нервової діяльності відіграє головну роль у забезпеченні реакції-відповіді на дію стресорів.
Оскільки тип нервової системи значно впливає на перебіг багатьох процесів в організмі тварин, то індивідуальну реактивність необхідно враховувати з метою зниження негативного впливу надзвичайних подразників.
Залежність реакцій організму у відповідь на дію різних стрес-факторів від типологічних особливостей нервової системи тварин вивчалась багатьма дослідниками (Монаєнков А.М., 1954; Айрапетянц М.Г., 1959; Вавилова Н.М., 1961; Науменко В.В., 1967; Венедиктова Т.Н., 1983; Вальциферова С.В., 1989; Величко С.В., 1990; Малюк М.О., 2003, Карповський В.І., 2004 та ін.). Однак, роль індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності тварин у реакціях відповіді на різне подразнення ще недостатньо вивчена. Згідно даних іноземної літератури це питання є маловивченим, а в Україні в даному напрямку вивчається вперше, тому має велике теоретичне та практичне значення.
У зв’язку із цим вивчення стрес-реакції організму продуктивних тварин різних типів вищої нервової діяльності в умовах сучасного виробництва представляє значний інтерес для ветеринарної медицини.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота входила до складу науково-дослідних тем: ”Вивчити особливості нейро-ендокринної регуляції фізіологічних функцій організму продуктивних тварин за умов дії антропогенних чинників довкілля” (номер державної реєстрації 0102 006958) та “Дослідити участь окремих органів і систем організму тварин у формуванні адаптаційно-компенсаторних реакцій під впливом чинників довкілля” (номер державної реєстрації 01001 003521).
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати особливості реакції системи крові у відповідь на дію стресорів хімічного й антигенного походження в корів різних типів вищої нервової діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СТРЕСУ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ В КОРІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок