Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Назва:
РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,84 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА
ЗОЗУЛЯ Наталія Василівна
УДК 811.161.1:398
РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ
У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ
10.02.02 – російська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ –2002
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі російської мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор
ІВАНОВА Людмила Петрівна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
професор кафедри російської мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
МОЛОТАЄВА (СЛУХАЙ) Наталія Віталіївна,
Національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри російської мови.
кандидат філологічних наук, доцент
БОЙКО Наталія Олександрівна,
Київський славістичний університет,
доцент кафедри української мови.
Провідна установа – Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України,
відділ російської мови, м. Київ.
Захист відбудеться “19” листопада 2002 року о 14 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.
Автореферат розіслано “17” жовтня 2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Гальона Н.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційного дослідження. Твори російського дитячого фольклору відзначаються жанровою і стилістичною своєрідністю, специфічною системою образів і художніх засобів. У цих творах виробилися певний зміст та форма, які найбільше відповідають "дитячій етиці". Вони є базовими у навчанні дитини рідної мови і передачі від покоління до покоління національно-культурних та морально-етичних норм і традицій за допомогою мови.
Проблема мовної моделі світу у наївному, науковому, міфологічному аспектах активно досліджується сучасними мовознавцями (Ю.Д. Апресян, А.І. Вежбицька, Л.П. Іванова, Є.В. Урисон, Н.Ю. Шведова, О.С. Яковлєва). У реферованому дослідженні вивчаються тексти російського дитячого ко-лискового фольклору, що репрезентують наївну картину світу, яку прий-нято інтерпретувати як відображення повсякденних уявлень про світ. Іншими словами, у наївній картині світу відбиваються щоденні уявлення про той чи інший об’єкт (ситуацію). Людина мислиться у ній як динамічна, активна істота, що виконує три різновиди дій – фізичні, інтелектуальні та мовні.
Таким чином, мовна модель світу репрезентує саму людину, її життєдіяльність та здобутки, відбиває особливості національної специфіки і відіграє найважливішу роль у формуванні мовної особистості.
Практично нерозробленим у лінгвістиці залишається актуальне питан-ня про когнітивні процеси комплексного формування мовної особистості дитини і про роль засобів експресивності у розвитку цих процесів. Не досліджено і роль кожного з жанрів як нового етапу у процесі навчання; не описано характер і значення інваріант-ної частини мовної картини світу; не вивчено граматико-парадигматичні, семантико-синтаксичні та асоціативні відношення, тобто не розкрито механізми формування "вербальної мережі"; не виді-лено найбільш актуальні стереотипи, що виступають як своєрідні "патерни" і кліше; не визначено роль семантичних парадигм і полів, асоціативно-семантичних формул, рядів і блоків. Отже, актуальність дисертаційної роботи зумовлюється необхідністю визначення ролі російського колискового фольклору у форму-ванні мовної особистості дитини, у процесі оволодіння дитиною рідною мовою.
Матеріалом для дисертаційного дослідження обрано тексти "поэзии пестования" як складової частини дитячого колискового фольклору зі збірок: Виноградов Г.С. Русский детский фольклор (Иркутск, І930), Детский поэтический фольклор. Антология // Сост. Мартынова А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РОЛЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ РОСІЙСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок