Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Освіта дорослих у Галичині (1891-1939)

Освіта дорослих у Галичині (1891-1939)

Назва:
Освіта дорослих у Галичині (1891-1939)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,85 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
В останні десятиліття ХХ століття помічається зацікавленість різно
манітними аспектами розвою шкільництва в Західній Україні


ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
На правах рукопису
ВОРОБЕЦЬ
Ірина Володимирівна
УДК 374.7(477.83/86)
В-75
Освіта дорослих у Галичині
(1891-1939 рр.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ – 2001


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: доктор педагогічних наук, професор, член- кореспондент АПН України Ступарик Богдан Михайлович, завідувач кафедри історії педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович, ректор Тернопільсь- кого експериментального інституту педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки;
кандидат педагогічних наук, доцент Лаба Світлана Василівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри педагогіки
1956 ,про з на
ПРОВІДНА УСТАНОВА: Вінницький державний педагогічний університет
імені М.Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України.
Захист відбудеться “ 11 ” жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, конференц-зала.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (76000, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57)
Автореферат розісланий “ 10 ” вересня 2001 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Рега О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У державній національній програмі “Освіта. Україна ХХІ століття” наголошується, що важливим чинником національно-культурного відродження, демократизації суспільного життя є освіта, яка має стати гарантом розбудови незалежної держави.
У сучасному розумінні освіта – ціложиттєвий процес, який на кожному етапі життя людини має конкретну мету і вирішує особливі завдання.
Важливого значення в умовах появи безробіття, необхідності оволодіння новими професіями, технологічними процесами набуває освіта дорослих, яка має допомогти людині зорієнтуватися і ефективно діяти у швидкозмінних суспільних процесах. Тому теорія і практика освіти дорослих (андрагогіка) привертає все більше уваги вчених, організаторів виробництва, керівників та працівників служб соціального захисту.
Джерелом для розробки основ освіти дорослих можуть стати досвід попередніх поколінь, їх теоретичні і практичні здобутки. Під цим кутом зору важливо використати надбання галицької суспільності, де у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття діяла створена зусиллями культурно-просвітницьких організацій система освіти дорослих, що стала важливим чинником збереження культури та національного освідомлення народних мас, підвищення ефективності господарювання.
Однак теоретична і практична спадщина попередніх поколінь у цій сфері суспільного життя з ідеологічних причин була на багато років вилучена з культурної пам’яті народу, захована в архівних спецсховищах.
Лише із здобуттям Україною незалежності розпочалося активне дослідження становлення і розвитку галицького українського шкільництва, ролі освітньо-виховної діяльності громадських організацій у національному вихованні, розбудові системи освіти, в т. ч. й освіти дорослих.
Цій проблемі присвячені наукові праці І. Андрухіва, М. Барни, А. Вихруща, І. Гаврищака, Т. Завгородньої, І. Курляк, О. Ковальчук, С. Лаби, І. Мищишин, Н. Сабат, Б. Ступарика.
Увагу дослідників привертає і освіта дорослих в Україні. Дослідженню генезису пріоритетних тенденцій освіти дорослих, аналізу і систематизованому висвітленню розвитку позашкільної освіти на різних етапах, її ознак, особливостей, місця і значення в освітній сфері присвячено ряд робіт Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Освіта дорослих у Галичині (1891-1939)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок