Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в апк регіону

Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в апк регіону

Назва:
Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в апк регіону
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,39 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Ужгородський національний університет
Хом’як Мирослав Степанович
УДК 631.15/16
Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в апк регіону
Спеціальність: 08.02.03 –
Організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Ужгород 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту Львівського державного аграрного університету.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України
Галанець Василь Григорович,
Львівський аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, член-кор. УААН
Лендєл Михайло Андрійович,
Ужгородський національний університет, завідувач кафедри
доктор економічних наук, професор
Козоріз Марія Андріївна,
Інститут регіональних досліджень НАН України, завідувач відділу
Провідна установа: Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України, відділ проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки, м. Київ
Захист дисертації відбудеться 28.02.2005 року о 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 61.051.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Ужгородському національному університеті за адресою: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, аудиторія 47.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ужгородського національного університету за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.
Автореферат розісланий 24.01.2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент Чубарь О.Г.
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. В умовах перехідної економіки ефективність використання ресурсного потенціалу АПК України значно знизилась. Більш того, з’явились нові проблеми, пов’язані із загостренням соціальних питань в напрямах зростання безробіття в сільських місцевостях, зниженням оплати праці та зайнятості населення. Це свідчить про те, що розроблена на державному рівні політика соціально-економічного розвитку АПК, не знаходить практичного втілення в регіонах, безпосередньо в госпо-дарських структурах. Наявність проблемних питань в агропромисловому сек-торі вітчизняної економіки, необхідність їх розв’язання неодноразово обгово-рювались на урядовому рівні, знайшли відображення в публікаціях вітчизня-них вчених – економістів. Дослідженню проблем розвитку АПК України та обґрунтуванню напрямів підвищення ефективності його функціо-нування присвячені публікації В.Г. Андрійчука, О.А. Бугуцького, П.І. Гайдуцького, В.Г. Галанця, П.М. Герасима, М.І. Долішнього, І.І. Лукінова, І.Р. Михасюка, О.М. Онищенка, П.Т. Савлука, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина.
Однак ціла низка питань, пов’язаних із розробленням та впровадженням в практику господарювання нових механізмів управління процесами реформування АПК у відповідності з вимогами ринкової економіки, потребують поглиблених досліджень та обґрунтувань. Зокрема, назріла необхідність в обґрунтуванні довгострокової державної політики стосовно розвитку АПК, посилення функцій державного регулювання та їх цільової спрямованості на забезпечення ефективності господарювання з врахуванням регіональних особливостей його структурних підрозділів. Практичний досвід розвинутих країн світу переконливо доводить доцільність посилення регулювання функцій держави в забезпеченні ефективного економічного, політичного і соціального розвитку суспільства. Зокрема, заслуговує на увагу фундаментальна праця американських вчених В.Кіп Віскузі, Джона М.Вердона, Джозефа Е.Гарингтона „Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика”. Питання, висвітлені в цій монографії представляють особливий інтерес для розроблення вітчизняної стратегії державного регулювання вітчизняної економіки і, зокрема, АПК України.
Недостатня розробленість питань, пов’язаних із формуванням регулятивної політики розвитку АПК, актуальність та необхідність їх вирішення зумовили вибір теми дисертаційної роботи, окреслили її мету, завдання і структуру досліджень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Економічні та організаційні важелі регулятивної політики в апк регіону

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок