Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,57 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
БІЙЦЕВА АНГЕЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 547.759.4
СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ
3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент
Гордієнко Ольга Василівна
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри органічної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
Толмачов Андрій Олексійович
Науково-виробничий хіміко-біологічний центр
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, директор
кандидат хімічних наук
Волочнюк Дмитро Михайлович
Інститут органічної хімії НАН України,
науковий співробітник
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, відділ хімії біоактивних азотовмісних гетеро-циклічних основ, м. Київ
Захист відбудеться «19» червня 2007 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.25 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий « » травня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, д.х.н., професор Комаров І. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Як серед простих, так і серед конденсованих ізоіндолів є багато сполук, що виявляють різні види біологічної активності, наприклад: анти-аритмічну, протигіпертонічну, антизапальну та анальгетичну дію. Похідні 3-аміно-1Н-ізоіндолу також знаходять широке застосування як фталогени – ключові сполуки в синтезі фталоціанінових барвників. Існує багато патентної літератури, в якій пропонується використання похідних 3-аміно-1Н-ізоіндолу як пігментів. Серед неконденсованих ізоіндолів важливе місце належить 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, характерною особливістю якого є таутомерні переходи протона між атомами Нітрогену. Для сполук цього ряду також існує можливість геометричної ізомерії, що зумовлена Z- або E-орієнтацією замісників відносно екзоциклічних зв’язків C=N. Питання таутомерії та геометричної ізомерії дослід-жувались для незаміщеного 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, а також його N-алкіл-, N-арил- моно- та дизамі-щених похідних. У той же час для сполук ряду 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять фрагменти гідразину, такі явища взагалі не вивча-лись, а літературні дані стосовно переважної таутомерної форми цих сполук є не-однозначними. Отже, вирішення цих питань на сьогодні є актуальним завданням.
З іншого боку, за наявності відомостей щодо таутомерної і просторової будо-ви 3-аміно-1-ариліміно-1Н-ізоіндолів майже немає робіт, присвячених дослід-жен-ню їх хімічних властивостей, зокрема реакцій з електрофільними реагентами. Оскільки ці сполуки містять два нуклеофільні центри: екзо- та ендоциклічний атоми Нітрогену, дослідження їх взаємодії з біелектрофілами з метою синтезу нових конденсованих ізоіндолів як потенційно біологічно активних об’єктів також є актуальною проблемою.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факуль-тету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в рамках наукової теми кафедри (бюджетна тема № 01БФ037-03).
Мета і завдання дослідження. Дисертаційна робота присвячена розробці препаративних методів синтезу похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу та дослід-женню їх будови. Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:
синтезувати похідні 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять фрагменти гід-ра-зину з різними за природою замісни-ками;
встановити переважну таутомерну і стереоізомерну будову моно- та диза-мі-щених гідразидних похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу;
дослідити взаємодію тіосемікарбазону 3-аміно-1Н-ізоіндол-1-ону з -гало-гено--кетонами;
дослідити взаємодію 3-аміно-1-ариліміно-1Н-ізоіндолів з арилізо-ціанатами;
розробити методи одержання похідних 1,3,5-триазино[2,1-а]ізо-індолу шля-хом циклоконденсації 3-аміно-1-ариліміно-1Н-ізоіндолів з -хлоралкіл-ізоціана-та-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-1-ІМІНО-1Н-ІЗОІНДОЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок