Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові

Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові

Назва:
Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,03 KB
Завантажень:
443
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
Михайлова Людмила Віліївна
УДК 811.111’42
Еволюція директивних мовленнєвих актів
в англійській мові
Спеціальність 10.02.04 — германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків — 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі перекладу та англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, доцент
Шевченко Ірина Семенівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна,
кафедра перекладу та англійської мови, професор
Офіційні опоненти: |
доктор філологічних наук, професор
Швачко Світлана Олексіївна,
Сумський державний університет
кафедра перекладу, професор
кандидат філологічних наук, доцент
Сєрякова Ірина Іванівна,
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра граматики та історії англійської мови, доцент
Провідна установа: |
Чернівецький національний університет
ім. Юрія Федьковича Міністерства освіти
і науки України, м. Чернівці
Захист відбудеться “13” червня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75.
З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою: 61077, Харків, пл. Свободи, 4.
Автореферат розісланий “10” травня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Солощук Л.В.
Загальна характеристика роботи
Реферована робота присвячена комплексному вивченню історичного розвитку директивного мовленнєвого акту (далі — МА). З огляду на значну роль волевияву у людському спілкуванні категорія волевиявлення постійно знаходиться у центрі уваги дослідників, які вивчали різні аспекти цього явища: структурно-морфологічні, функціонально-семантичні, прагматичні та соціокультурні. Традиційний аналіз парадигми спонукального речення
(С.М. Бабаханова, Л.С. Бархударов, Л.А. Бирюлін, Є.Ю. Груздєва, І.Я. Михалкова, В.С. Храковський, D. Bolinger, E. Kruisinga та ін.) дозволив сформувати загальне уявлення про морфологічні та синтаксичні особливості мовного оформлення спонукання в межах теорій спонукального способу та модальності. Проте він не брав до уваги аспекти значення та застосування засобів волевияву в мовленні.
Функціонально-семантичний підхід до вивчення спонукання, запроваджений О.І. Беляєвою, М.Я. Блохом, А.В. Дорошенко, Л.П. Чахоян, Дж. Лайонзом, дав змогу виявити різні семантичні типи спонукальних висловлювань, вивчити тема-рематичні відносини у спонукальних реченнях та описати функціонально-семантичне поле спонукальності як прояв модальності волевиявлення.
Якісно новим стало звернення до реального мовного спілкування, до вживання мови комунікантами, що дозволило вийти за межі формально-семантичного опису та зумовило розгляд спонукання у прагмалінгвістиці як окремого мовленнєвого акта (А. Вежбицька, Н.Ф. Гладуш, Дж. Остин, Дж. Серль, О.Г. Почепцов, О.Л. Шевченко, G.Greene, J. Leech, E. Tsui та ін.). Виділено прямі та непрямі засоби реалізації МА директива, прагматичні підтипи директива, описано прості та складні МА директиви в сінхронії. З’явились перші спроби розглянути директив у дискурсі з погляду комунікативних стратегій ввічливості. Проте у цих роботах відсутнє цілісне уявлення про МА директив у його сучасному стані та історичному розвитку.
Формування історико-прагматичного напряму в лінгвістиці останніх років створює новий ракурс дослідження волевиявлення. Історична прагмалінгвістика знаменує відродження інтереса до діахронічних студій; в її методах та концепціях втілено звернення мовознавства до проблем мовленнєвої системності та історичного варіювання, акцент на новій галузі аналіза — МА та дискурсі (В.І. Карабан, І.С. Шевченко, А. Jucker, J. Culpeper та ін.).
Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючим інтересом до теорії мовленнєвих актів та до детального висвітлення окремих типів МА.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок