Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Назва:
ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Вiнніков Володимир Анатолiйович
УДК: 577.346.+576.312.32.38:614.876
ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
03.00.01 – радiобiологiя
Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата бiологiчних наук
Київ - 2000
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в лабораторії радіаційної цитогенетики і клінічної діагностики Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології імені С.П. Григор'єва МОЗ України
Науковий керівник кандидат біологічних наук
Мазник Наталія Олександрівна
Харківський науково-дослідний інститут
медичної радіології ім. С.П. Григор'єва МОЗ України,
завідуюча лабораторією радіаційної
цитогенетики і клінічної діагностики
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Цудзевич Борис Олександрович
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, біологічний факультет,
професор кафедри біохімії
доктор медичних наук, професор
Пілінська Марія Андріївна
Науковий центр радіаційної медицини
АМН України,
завідуюча лабораторією цитогенетики
Провідна установа: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
імені Р.Є.Кавецького НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “ 26 “ червня 2000 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03127, Київ-127, проспект Глушкова, 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд. 215.
Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64, спецрада Д 26.001.24,
біологічний факультет.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “ 17 “ травня 2000 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
професор Брайон О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Аналiз досвiду при оцiнках стану здоров'я осiб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, показав, що одним з головних завдань медико-бiологiчного контролю в чорнобильських когортах є спiвставлення дозових навантажень та різноманітних радіобіологічних ефектів для подальшої науково-обгрунтованої розробки критерiїв формування критичних груп населення (Туков, Гуськова, 1997). Цитогенетичнi ефекти є одним з найбiльш специфiчних кількісних маркерiв радiацiйного впливу. Цитогенетичний аналіз визнаний провідним засобом прямої біологічної дозиметрії (IAEA, 1986). Головним об'єктом для вивчення хромосомних пошкоджень у людини є лiмфоцити периферичної кровi, тобто клiтини з обмеженою тривалiстю життя, i тому класичний метод цитогенетичної бiодозиметрiї – визначення рівня нестабiльних аберацiй хромосом - найкраще працює у вiдносно короткi строки (днi-тижнi) пiсля опромінення (Sasaki, 1983; Bender et al, 1988; Lloyd, Edwards, 1990).
Значна кiлькiсть цитогенетичних обстежень лiквiдаторiв з вивченням нестабiльних аберацiй припадає на вiддаленi строки пiсля перебування під дією радіації, що приводить до непевностi результатiв дослiджень з точки зору закономiрностей "доза-ефект" i "час-ефект" (Бочков, 1993). Свiтовий досвiд дослiджень цитогенетичних ефектiв при опромiненнi людини in vivo показав, що перенесення кiлькiсних параметрiв динамiки аберантних клiтин iз спостережень в одних когортах на випадки опромiнення в інших умовах може привести до значних помилок в екстраполяцiйних та прогностичних розрахунках.
Таким чином, дослідження динамiки цитогенетичних ефектiв у осiб, якi зазнали променевого впливу в малих дозах пiд час лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на ЧАЕС, є цiлком актуальним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася згiдно з науковим планом Харкiвського НДI медичної радiологiї iм. С.П. Григор'єва МОЗ України на основi наступних науково-дослiдних робiт: "Оцiнити в динамiцi значущiсть цитогенетичних порушень в лiмфоцитах периферичної кровi у мешканцiв Харкiвської областi, якi мали контакт з пiдвищеними рiвнями радiацiйного випромiнювання, для можливостi прогнозування соматико-стохастичних ефектiв" (шифр теми "Навiгатор", № держ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДИНАМІКА ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ЕФЕКТІВ У ОСІБ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ІОНІЗУВАЛЬНОЇ РАДІАЦІЇ В МАЛИХ ДОЗАХ В ХОДІ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок