Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та аес

прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та аес / сторінка 3

Назва:
прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та аес
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,07 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Особистий внесок автора:
· Розроблено математичну модель процесу турбулентного переносу тепла по глибині малопроточних стратифікованих водоймищ, отримано числове рішення для розрахунку вертикальної термічної структури цих водоймищ.
· Розроблено метод розрахунку малопроточного стратифікованого водосховища-охолоджувача, у якому враховується динаміка його вертикальної термічної структури і дія основних метеорологічних і технологічних факторів.
· Розроблено комбіновану схему використання стратифікованого водосховища-охолоджувача та науково обґрунтовано ефективність її застосування.
Апробація роботи. Основні результати роботи і головні положення дисертації доповідалися автором на науково-технічних конференціях ХДТУБА в 2000   р.р.
Публікації. Основний зміст роботи надруковано в 5 статтях у наукових фахових виданнях України, у тому числі 2 без співавторів.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 114 використаних джерел, 8 додатків і вміщує 25 ілюстрацій і 5 таблиць по тексту, усього 136 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми, її наукова новизна і практична цінність, сформульовані мета й основні задачі досліджень, показано зв'язок з науковими програмами і планами.
У першому розділі дано аналіз існуючих методик і моделей для прогнозування роботи водосховища-охолоджувача ТЕС та АЕС. Приділено особливу увагу моделям вертикальної термічної структури дальнього поля глибоких малопроточних водосховищ, які використовуються для охолодження оборотної води. Ряд задач, пов'язаних з моделюванням і удосконаленням методів розрахунку роботи водосховищ-охолоджувачів, розглядаються в роботах таких вчених, як Браславський А.П., Востржел Г.В., Рідких В.М., Квон В.І., Лятхер В.М., Нетюхайло А.П., Нікітін І.К., Омельченко М.П., Шеренков І.А., Харлеман Д.Р. та багатьох інших.
За результатами розгляду сучасного стану питання робиться висновок про те, що методи, які рекомендуються до використання для інженерного розрахунку стратифікованих водосховищ-охолоджувачів, у недостатній мірі враховують дію визначальних метеорологічних і технологічних факторів, що впливають на процеси теплопереносу в розглянутих водоймищах. Відзначається, що застосування складних багатопараметричних і багатомірних моделей для розрахунку водосховищ-охолоджувачів малоефективне через складність, яка пов'язана з числовою реалізацією, неможливістю точного формулювання граничних і початкових умов з огляду їх ймовірного характеру.
Зроблено висновок про необхідність розробки досить простого і надійного для практичного застосування методу прогнозування роботи малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та АЕС, що міг би бути застосований для розробки і наукового обґрунтування раціональних схем використання водоймищ. Даний метод повинний враховувати дію основних параметрів на формування і динаміку термічної структури водоймищ, які досліджуються.
Проведений огляд дозволив сформулювати основну мету і задачі дисертаційної роботи.
В другому розділі сформульовані робочі гіпотези, на основі яких розроблено математичну модель динаміки вертикальної термічної структури в малопроточних стратифікованих водоймищах.
Вихідними рівняннями є осереднені рівняння переносу імпульсу, тепла і кінетичної енергії турбулентності, тобто в основу покладена однопараметрична модель турбулентності:
;
;
де Ui(j) - проекція осередненої швидкості на вісь i (j), м/c; Т - осереднена температура, 0C; Е – осереднена кінетична енергія турбулентності, м2/c2; Xi - осереднена масова сила, м/c2; Pi - осереднений тиск, Па; t - час, с; - кінематична молекулярна в'язкість, м2/c; - молекулярна температуропровідність, м2/c; QT - джерельні (стокові) члени, 0С/c; - осереднений турбулентний потік імпульсу в напрямку j, віднесений до щільності , м2/c2; - осереднений турбулентний потік тепла в напрямку j, віднесений до ср (ср - коефіцієнт теплоємкості при постійному тиску), 0С·м/c; - оператор математичного чекання; - коефіцієнт теплового розширення, 0С-1.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: прогнозування ефективності роботи глибоких малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів ТЕС та аес

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок