Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ

КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ

Назва:
КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,58 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ІМ. Ф.Д. ОВЧАРЕНКА
КЕРНОСЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 544.77 : 579.266 : 628.516
КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ
Спеціальність 02.00.11 – колоїдна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ – 2003


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі колоїдної технології природних дисперсних систем Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка Національної академії наук України
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор
Ульберг Зоя Рудольфівна,
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України,
директор Інституту
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор
Альтшулер Марк Аврамович,
Український науково-дослідний інститут нафтопереробної
промисловості “МАСМА”, старший науковий співробітник
 
доктор хімічних наук, професор
Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна,
Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського
НАН України, головний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, м. Київ
Захист відбудеться 20.01.2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за адресою: 03142, Київ-142, бульвар академіка Вернадського, 42, к. 132
З десертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за адресою: 03142, Київ-142, бульв. академіка Вернадського, 42, к . 409
Автореферат розісланий 17.12.2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01
кандидат технічних наук В.А. Прокопенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У багатьох країнах світу значні території грунтів, забруднених важкими металами, стали непридатними для сільськогосподарського використання та створюють екологічну небезпеку довкіллю. Отже, проблема очистки грунту від важких металів, тобто його ремедіаціїї, є актуальною та має велике суспільно-економічне значення.
Грунт – це складна багатокомпонентна природна колоїдна система. В основі його утворення, розвитку та самооочищення від різних забруднень, в тому числі від важких металів, лежать фундаментальні, але ще мало вивчені колоїдно-хімічні процеси сорбції-преципітації-солюбілізації сполук хімічних елементів, які каталізуються мікроорганізмами. Останні є рушійною силою сучасних технологій біоремедіації довкілля. Вивчення трансформації колоїдно-хімічного стану важких металів, зв’язаних з грунтовими колоїдами, під впливом мікроорганізмів є актуальним для розробки наукових основ управління поведінкою металів у грунті, його ремедіації, розширює наші уявлення щодо колоїдно-хімічних взаємодій в системі важкі метали-довкілля. Беручи до уваги складність грунту як об’єкту наукових досліджень, для успішного розвитку останніх потрібен комплексний підхід з позицій біоколоїдної хімії, який враховує внесок біоколоїдів (мікроорганізмів та метаболітів) у хід колоїдно-хімічних процесів.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в ІБКХ НАН України в рамках держбюджетних тем: “Розробка колоїдно-хімічних біотехнологій моніторингу та знешкоджування грунтів і вод, які містять важкі метали (талій, уран, стронцій, кобальт) та ціаніди (металокомплекси) на основі генетично модифікованих штамів бактерій” (1999-2001 р.р. № Держреєстрації 0100V0002370, шифр теми 2.16.4.5); “Вивчення механізмів гетерофазних реакцій в процесах селективної взаємодії клітин з металами” (2002-2004 р.р. № Держреєстрації 0102V007055, шифр теми 2.16.4.6; 2.28.9.10).
Мета та задачі роботи. Основною метою роботи є вивчення колоїдно-хімічних процесів мікробної трансформації металів у грунті та розробка на основі отриманих даних біотехнологічних принципів їх вилучення.
Для досягнення мети поставлено та вирішено наступні задачі:
-
вивчення колоїдно-хімічних закономірностей перетворення урану (VI), стронцію, міді, кобальту в природному грунті під впливом клітинних метаболітів;
-
дослідження селективної сорбційної активності грунту щодо вказаних металів при інтродукції до нього бактеріальних клітин, зміни співвідношення рухомих, (водорозчинних, іонообмінних) та нерухомих форм металів у грунті;
-
оцінка можливості біологічного розпаду водорозчинних цитратних і фульватних металокомплексів та екологічної безпеки продуктів деструкції;
-
дослідження процесів біовилужування важких металів із грунту у двох варіантах: стаціонарному (in situ) та суспензійному в біореакторі (ex situ); розробка біотехнологічного процесу, який базується на інтродукції металорезистентної культури в грунт та подальшій його обробці, встановлення оптимальних умов та режимів реалізації біотехнологічного процесу;
Об`єкт дослідження – штучно контамінований водорозчинними солями урану (VI), міді, кобальту, стронцію опідзолений грунт у вигляді суспензії або грунтової колонки, збагачений металорезистентними бактеріями та поживними речовинами для їх розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ГРУНТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок