Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Назва:
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,65 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
науково-дослідний економічний інстиТут
мініСтерства економіки УКРАЇНИ
УДК 332.012.324
 
МІРОШНИК Андрій Миколайович
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.02.03 -
організація управління, планування
і регулювання економікою
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України.
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Бондар Інтерна Касянівна
НДЕІ Міністерства економіки України,
завідувач відділом соціальної політики
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Денисенко Микола Павлович
Київський національний університет
технологій та дизайну, професор
кафедри економіки, обліку та аудиту
кандидат економічних наук
Самофалов Петро Петрович
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів
України, завідувач відділом фінансових ринків і послуг
Провідна установа Інститут економіки промисловості
НАН України (м. Донецьк),
відділ проблем управління
виробництвом
Захист відбудеться 25 січня 2007 року о 16 год. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: 01103, Київ-103, бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, Зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: 01103, Київ-103, бульвар Дружби народів, 28, 1-й поверх.
Автореферат розісланий 23 грудня 2006р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук О.Ю. Рудченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Корпоративний сектор є важливим структурним елементом національної економіки, а ефективність його діяльності має значний вплив на загальний стан економіки України в цілому. Трансформаційні процеси в економіці України сприяли формуванню корпоративного сектору, зокрема створено і функціонує понад 34 тис. акціонерних товариств з кількістю власників акцій понад 17,5 млн. осіб.
Оцінка процесів становлення та розвитку корпоративного сектору свідчить про їх складність та багатоаспектність. Тому необхідно здійснювати вдосконалення організаційного механізму розвитку і управління корпоративного сектору в державі, що є не тільки актуальним, а й досить складним.
Свій внесок в розробку актуальних наукових проблем з теорії і практики становлення корпоративної форми господарювання в Україні внесли такі вітчизняні вчені, як: О. Білорус, В. Беседін, І. Бондар, М. Долішний, В. Геєць, М. Денисенко, І. Жадан, О. Кібенко, С. Лєдомська, О. Мендрул, О. Пасхавер, Г. Назарова, О. Рудченко, П. Самофалов, В. Скудар, М. Чечетов, М. Чумаченко, М. Якубовський та ін.
Разом з тим, вимагають розробки нові положення щодо механізмів управління корпоративними правами, а саме: механізми з вдосконалення управління в сфері інвестування, забезпечення балансу інтересів учасників корпоративних відносин та вдосконалення державної дивідендної політики. Тому системні, ґрунтовні наукові дослідження, що пов’язані з оцінкою фактичного стану товариств, аналізом реальних закономірностей і тенденцій процесів перерозподілу власності, спрямованих на пошук та вдосконалення методів і механізмів регулювання корпоративного сектора, захисту прав власників-інвесторів, забезпечення ефективного корпоративного управління, є актуальними як в теоретичному, так і в практичному аспектах. З розвитком ринкових відносин механізм державного регулювання діяльності корпоративних утворень потребує постійного удосконалення та інноваційного підходу. Спираючись на результати досліджень сучасного стану корпоративного управління, його інституціонального забезпечення актуальним є подальше розроблення теоретичних, методичних та практичних аспектів формування інститутів інвестування на макро- та мікрорівнях, що й зумовило вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок