Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)

ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)

Назва:
ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,85 KB
Завантажень:
326
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кукоба Володимир Павлович
УДК 65.014.1
ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ
(на матеріалах радіотехнічних підприємств України)
спеціальність 08.06.01 - Економіка підприємства й організація виробництва
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор
Швиданенко Генефа Олександрівна,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри економіки підприємств
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор
Шегда Анатолій Васильович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
кандидат економічних наук, доцент
Никифоров Анатолій Євгенович,
Київський національний економічний університет,
доцент кафедри макроекономіки та державного управління
Провідна установа - Інститут економіки Національної академії наук України, відділ промислового потенціалу, м. Київ
Захист відбудеться “_1_” ___лютого___ 2002 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 317.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 201.
Автореферат розісланий “_28_” __грудня_____ 2001 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради А.М.Колот
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стабілізація та подальший розвиток економіки України обумовлюють інтенсивний пошук нової парадигми життєдіяльності підприємств, і, в першу чергу, вирішення проблемних питань антикризового управління. Досвід свідчить, що підприємства по-різному реагують на кризові прояви. Ті, що виз-начають кризову ситуацію на початковому етапі її розвитку і своєчасно починають проводити ефективну антикризову діяльність, за короткий час виходять із кризи, інші доходять до банкрутства, а при певних обставинах, і до самоліквідації.
Глибока криза у сфері виробництва радіоапаратури, нестача обґрунтованих сучасних методів визначення масштабів і глибини кризи та оцінки її впливу на результати діяльності підприємств, недостатність теоретико-методологічних розробок щодо побудови ефективних систем управління для подолання кризових явищ визначили необхідність проведення дослідження та обґрунтування напрямків підвищення ефективності функціонування підприємств у кризових умовах за рахунок створення й впровадження систем антикризового управління.
Наукова та прикладна проблематика антикризового управління підприємствами знаходиться у полі зору вітчизняних і зарубіжних науковців. В той же час, окремі аспекти методології та технології формування ефективних антикризових систем на підприємствах не отримали комплексного обґрунтування. Зокрема, недостатньо досліджено генезис кризових процесів. Сформований методологічний апарат для визначення масштабів й глибини кризових проявів на підприємствах не дозволяє своєчасно встановити їх початок. Практично відсутні загальноприйнятні наукові розробки стосовно методології проектування антикризових систем управління для інституційних утворень з урахуванням зарубіжного досвіду та національних особливостей господарювання, що не дозволяє зробити науково-обґрунтовані висновки та на практиці розв'язати проблему створення ефективних гомеостатичних систем управління підприємствами.
Викладене свідчить про нагальну необхідність дослідження теоретико-методологічних і прикладних аспектів організації процесу формування антикризових систем управління та отримання на цій основі нових наукових результатів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету (тема “Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання”, реєстраційний номер 0100U004558).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ (на матеріалах радіотехнічних підприємств України)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок