Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ

ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ

Назва:
ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,50 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІнІстерство ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я України
КрИмсЬкий ДЕРЖАВНИЙ медиЧНИЙ унІверситет
ім. С.І. Георгієвського
Лебідь Ігор ГригорОвич
УДК 616.123–07–053.31:612.648
ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ
у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ
14.01.10 – педіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Сімферополь – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Кримському державному медичному університеті
ім. С.І. Георгієвського МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Іванова Маргарита Василівна, Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського МОЗ України, завідуюча кафедри шпитальної педіатрії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Сенаторова Ганна Сергіївна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідуюча кафедри шпитальної педіатрії;
доктор медичних наук, професор, Дриневський Микола Павлович, Український НДІ дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України, керівник відділення прогнозування, планування і координації наукових досліджень.
Провідна установа: Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ, кафедра шпитальної педіатрії №2.
Захист відбудеться “24” лютого 2006 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського МОЗ України (95006,
м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С. І. Георгієвського МОЗ України (95006, м. Сімферополь, бул. Леніна, 5/7).
Автореферат розісланий “21” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.П. Смуглов
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Серед проблем сучасної кардіології, педіатрії і не-она-тології особливе місце за актуальністю, медико-соціальним значенням за-ймають питання ранньої діагностики і ефективного лікування уражень серцево-судинної системи у новонароджених внаслідок перенесеної перинатальної па-тології (Воло-совець О.П. і співавт., 2004).
Останніми роками у зв'язку зі значним розвитком неонатології, вдоско-на-ленням невідкладної допомоги новонародженим зріс інтерес до проблем гі-поксії та її впливу на серце плода і новонародженої дитини (Прахов А.В., 2002; Котлу-кова Н.П., 2003; Третьякова О.С., 2004). Асфіксія новонароджених є найпошире-нішим захворюванням серед дітей неонатального періоду. Рівень захворюваності на дану патологію за останній час зріс, займаючи 1-е місце в структурі захворюва-ності новонароджених (Сулима Е.Г., 2001; Бережной В.В., 2003). Кардіальна деза-даптація, як результат впливу перинатальної гіпоксії на стан серця і судинної сис-теми, є важким ускладненням, призводить до роз-ви-тку серцевої недостатності та є основою розвитку кардіальної патології в більш старшому віці (Сидоров А.Г., 2001; Школьникова М.А., 2004).
Оцінка функції серця в нормі і при кардіальній дезадаптації, як правило, проводиться на основі аналізу роботи лівих відділів серця. Якщо функція ЛШ при ЕхоКГ досить добре досліджена (Фейгенбаум Х., 1999; Snider R., 1990; Park M., 1996), то оцінка функції правих відділів вивчена недостатньо, носить порів-няль-ний характер і не дозволяє оцінювати динамічні зміни в серці. У дитячій кардіоло-гії дослідження функції ПШ при різній кардіальній патології прак-тично не висвіт-лено.
На нашу думку, своєчасне виявлення і адекватна оцінка змін гемодина-міч-них параметрів і функції ПШ, легеневої гемодинаміки у новонароджених сприя-тиме ранньому виявленню чинників ризику декомпенсації серцевої дія-льності в періоді новонародженості, підбору і призначенню адекватної терапії, а також до-зволить запобігти прогресуванню патології серця в старшому віці.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася в рамках науково-дослідної роботи ка-федри шпитальної педіатрії Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського МОЗ України: “Сучасні технології діагностики і ліку-вання гі-поксичних пошкоджень перинатального періоду” (№ державної реєст-рації 0105U002783).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОцІнка функцІЇ правИх ВІДДІЛІВ серцЯ у новоНАРОДЖЕНИХ в нормІ І при патологІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок