Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ

Назва:
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,80 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
ПРИХОДЬКО ЛЮДМИЛА ФЕДОРІВНА
 
УДК 929 Грушевський:[930.1+930.25+02](477)(043.3)
 
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ –
ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ
ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ
 
07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
МАТЯШ ІРИНА БОРИСІВНА,
Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства, директор
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ВЕРБА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри історії Росії
кандидат історичних наук
ГИРИЧ ІГОР БОРИСОВИЧ,
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України, завідувач відділу джерел
з історії України ХІХ– поч. ХХ ст.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України,
відділ української історіографії
Захист відбудеться 15 червня 2005 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.864.01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства за адресою: м. Київ, 03110, вул. Солом’янська, 24.
Із дисертацією можна ознайомитись у Науково-довідковій бібліотеці цент-ральних державних архівів України: м. Київ, 03110, вул. Солом’янська, 24.
Автореферат розісланий ” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук С. Л. Зворський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Актуальність теми дослідження. В українському архівознавстві від другої половини 1990-х рр. спостерігається активізація біоісторіографічних дослід-жень у контексті неупередженого вивчення історії архівної справи, подолання застарілих методологічних підходів в оцінці його важливих етапів, що тривалий час залишалися недостатньо вивченими. Відтак науковий інтерес становить дослідження життя й діяльності Олександра Сергійовича Гру--шевського – першого керівника державного органу управління у сфері архівної справи України, унікальність творчого доробку якого полягає в його багато-гранності й національному спрямуванні. Вчений збагатив українську науку цінними працями з історії, історіографії, історичної географії, архівознавства, етнографії, літературознавства, зробив непересічний внесок у становлення національної освіти, розбудову архівної та бібліотечної справи України, був причетний до ідейного й організаційного творення української науки в першій третині ХХ ст. Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена потребою всебічного з’ясування внеску О. Грушевського у розвиток української історичної науки, сучасної оцінки його практичної діяльності у сфері освіти, архівної та біблі-отечної справи, організації наукових установ, використання здобутків ученого, які й досі в багатьох аспектах не втратили своєї цінності.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дослідження відповідає плану науково-дослідної та методичної роботи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (1.1 “Загальні методологічні та теоретичні дослідження, історія архівної справи”).
Об’єктом дослідження є наукова, педагогічна й організаційна діяльність О. Грушевського у сфері української історичної науки, архівної й бібліотечної справи, комплекс історіографічних та історичних джерел, пов’язаних із його життям і діяльністю.
Предметом дисертаційного дослідження є процес становлення О. Грушевського як ученого-дослідника й педагога, еволюція його світогляду, наукових поглядів у контексті загальних тенденцій розвитку української історіографії першої третини ХХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – ІСТОРИК, ОРГАНІЗАТОР АРХІВНОЇ ТА БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ, ПЕДАГОГ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок