Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ

Назва:
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,44 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
УКРАiНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХIМIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИЙ УIНВЕРСИТЕТ
Білов Антон Володимирович
УДК 547.831.8+547.567.5
СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ
02.00.03 – органiчна хiмiя
Автореферат
дисертацii на здобуття наукового ступеня
кандидата хiмiчних наук
Днiпропетровськ-2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Українському державному хiмiко-технологiчному унiверситетi Мiнiстерства освiти i науки України
Науковий керiвник: | кандидат хiмiчних наук, доцент Нiчволода Вiктор Михайлович, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет, доцент кафедри хiмiчної технологiї органiчних речовин
Офiційнi опоненти: | доктор хiмiчних наук, професор Бурмістров Костянтин Сергійович, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет,
професор кафедри фізичної хiмiї;
кандидат хiмiчних наук,
старший науковий співробітник
Штамбург Василь Георгійович, Дніпропетровський Національний університет, старший науковий співробітник кафедри органічної хiмiї.
Провiдна установа: | Національний університет "Львівська політехніка", кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології.
Захист вiдбудеться “_16_” __лютого___ 2006 р. о __13____ годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д. 08.078.03 в Українському державному хiмiко-технологiчному унiверситетi за адресою: 49005, м. Днiпропетровськ-5, пр. Гагарiна, 8.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Українського державного хiмiко-технологiчного унiверситету за адресою: 49005, м. Днiпропетровськ-5, пр. Гагарiна, 8.
Автореферат розiслано “_14_” _____січня_______ 2006 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Шевцова К.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Дослідження в області хіноїдних сполук протягом ХІХ-ХХ столітть внесли суттєвий внесок у розвиток теоретичних засад органічної хімії, а також дали можливість виявити багато речовин, які застосовуються в якості барвників, аналітичних реагентів, пестицидів, лікарських засобів, активних складових в хімічних джерелах струму, модифікуючих і вулканізуючих агентів для гум. За останні десятиліття самостійною галуззю досліджень стало вивчення гетероциклічних хінонів та хінонімінів. На сьогоднішній день дуже добре відомі хінони ряду хіноліну, ізохіноліну, хіноксаліну, індолу та бензімідазолу. Нітрогенові аналоги перелічених класів сполук – хінонмоно- та хінондііміни – досліджені значно менше. Серед останніх велику увагу викликають сполуки, які вилучені з природних об'єктів – морських водоростей та організмів. Зокрема, такі сполуки як піридоакридони та дискорхабдини виявили значну протипухлинну активність.
В літературі практично відсутні дані щодо N-заміщених хінолінхінонімінів. Оскільки відомо про активність хіноїдних сполук в реакціях з похідними піридину, то до цього часу залишається відкритим питання стійкості та власне самої можливості існування N-арилсульфонілзаміщених хінолінхінонімінів, що містять в своїй структурі електрофільне хіноїдне ядро та нуклеофільний піридиновий атом нітрогену.
З практичної точки зору, вивчення реакційної здатності хінолінхінонімінів дозволяє спрямованим модифікуванням хіноїдного циклу отримувати похідні хіноліну, які мають хелатоутворюючі властивості та потенційно високу біологічну активність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно з держбюджетною темою № 0103U001186 Міністерства освіти і науки України "Розробка теоретичних основ синтезу та аналізу нітроген- та сульфурвмісних гетероциклів з метою одержання нових біологічно-активних сполук. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах".
Мета та завдання дослідження. Метою даної роботи є синтез тозилімінів 5,8-хінолінхінону, дослідження впливу локалізації тай кількості тозиліміногруп, а також модифікації гетероциклічного атома нітрогену на стабільність, реакційну здатність та значення окисно-відновного потенціалу цих хіноїдних систем.
Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:
- розробити препаративні методи одержання тозилімінів 5,8-хінолінхінону та їх похідних з гетероциклічним атомом нітрогену, модифікованим у групу N+–O–;
- вивчити поведінку зазначених сполук в реакціях з хлороводнем, п-толуолсульфінатом натрію в оцтовій кислоті, амінами;
- встановити склад та будову синтезованих речовин за допомогою методів елементного аналізу, ІЧ-, ПМР- та мас-спектроскопії;
- вивчити електрохімічну поведінку хінонімінів хінолінового ряду та їх похідних методом циклічної вольтамперометрії.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ХІНОНІМІНІВ ХІНОЛІНОВОГО РЯДУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок